Zmeny v novom školskom roku ovplyvnia nejedného školáka

  

Viac ako 690 000 žiakov základných a stredných škôl zasadlo do školských lavíc v tomto školskom roku na 2 400 základných a 860 stredných škôl. Vyplýva to z údajov Ministerstva školstva SR.

Prelomové zmeny z dielne rezortu čakajú žiakov na každom stupni. Rodičia školopovinných detí však so všetkými premenami nesúhlasia. Podobne sú na tom aj učitelia. Tí dokonca hrozia opätovným štrajkom.

 

Začiatok školského roka bez učebníc

Učiteľom sa nielenže nepozdávajú aktuálne finančné ohodnotenia ich práce, ale volajú aj za lepšími pracovnými podmienkami. Predovšetkým kričia po nových učebniciach. Školy ešte nedostali 13 titulov nových reformných učebníc pre všeobecno-vzdelávacie predmety ako sú matematika, dejepis, biológia, občianska náuka, ale aj etická či hudobný výchova. Akousi náplasťou za nedodané učebnice majú byť tablety. Ministerstvo školstva plánuje nakúpiť takmer 22-tisíc tabletov. Dostať by sa k nim mohla každá druhá škola. Budú nakúpené z eurofondov a mali by prispieť k digitalizácii súčasného školstva. Učitelia však tvrdia, že tablety učebnice nenahradia. „Neviem si predstaviť, že by ich začali používať učitelia na všetkých predmetoch. Na hodinách biológie sa nám určite zídu, ale predsa len, učebnica je učebnica,“ tvrdí učiteľka základnej školy Anna.

Viac žiakov v triedach, matematiky i testovanie piatakov

Od tohto školského roka je možné zvýšiť počet žiakov v triedach. Triedy sa tak môžu rozšíriť až o tri deti, ale iba v prípade ak žiak zmení trvalý pobyt, pri prestupe z inej školy alebo pri opakovaní ročníka. Prvákov by tak malo byť dvadsaťdva, na druhom stupni až 28 žiakov. „Jedným z nástrojov na zvýšenie efektívnosti siete škôl, a tým aj získania zdrojov na zvyšovanie platov, je umožniť zvýšiť počet žiakov v triedach a získané zdroje využiť radšej na menší počet lepšie zaplatených učiteľov ako na veľký počet priemerne zaplatených učiteľov,“ stojí v správe ministra školstva Dušana Čaploviča na tento školský rok. Slovenská komora učiteľov je zásadne proti. Nie všetci učitelia v tom vidia problém. „Už sme mali aj cez 30 žiakov v triedach. Tento krok nie je vôbec zásadový,“ myslí si učiteľka Anna. Zriaďovateľ školy môže povoliť výnimku, a to zvýšiť počet aj o štyroch žiakov. Riaditelia základných škôl majú právomoc rozhodnúť o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky. Doteraz mal na to právo iba na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Nielen maturanti a deviataci budú testovaní. Od tohto školského roka štartuje aj zisťovanie nadobudnutých vedomostí u piatakov. Avšak zatiaľ iba na vybraných základných školách. Pilotné testovanie sa uskutoční už v novembri.

Ďalšia zmena na základných školách postihne súbežne 1. aj 2. stupeň. Do škôl pribudne viac hodín matematiky a prírodovedných predmetov. Nie všetci žiaci sú s týmto rozhodnutím krokom ministerstva školstva nadšení. „Vôbec sa mi to nepáči. Matematika vôbec nepatrí medzi moje obľúbené predmety. Bude to pre mňa veľké trápenie,“ hovorí sklamane šiestak Oliver.

Viac slovenčiny, nové osnovy a spolupráca s podnikmi

Povinné prijímačky na gymnáziá a stredné školy budú pokračovať aj tento školský rok. Na gymnázia sa nedostane žiak, ktorý bude mať horší priemer ako 2,0 a na strednú odbornú školu s priemerom 2,75.

 

Maturantov čaká zmena pri maturite zo slovenčiny. Pri ústnej forme sa bude klásť väčší dôraz na jazykovú zložku ako na literárnu. Pre stredné odborné školy pripravilo ministerstvo nových aktualizovaných 23 štátnych vzdelávacích programov pre všetky stupne vzdelania. Na stredné odborné školy prichádzajú zástupcovia firiem. Potenciálni zamestnávatelia by sa mali zúčastňovať maturitách a záverečných skúškach.

Zdieľať na facebooku