V Bratislave sa stretnú odborníci na extrémizmus

  Foto: Shutterstock

Vzostup extrémistických skupín a narastajúca radikalizácia mladých ľudí je veľkým problémom súčasnosti, čoho dôkazom sú aj výsledky nedávnych parlamentných volieb aj zvlášť simulované voľby medzi stredoškolákmi. Ako reakciu na tieto skutočnosti organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v termínoch 16. a 17. júna 2016 v hoteli Austria Trend v Bratislave konferenciu O extrémizme bez extrémov. Na odbornej konferencii, nad ktorou prevzal záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Peter Plavčan, sa zídu slovenskí odborníci na témy extrémizmu, politického radikalizmu a prevencie.

 

Cieľom konferencie je hĺbkové porozumenie situácie a hľadanie riešení ako odpovedať na zvyšujúci sa radikalizmus mladých ľudí na Slovensku vrátane poskytnutia úspešných príkladov z praxe a vytvorenia priestoru pre dialóg a nadviazanie spolupráce medzi zástupcami rozličných sektorov a rezortov. „Vidíme veľký priestor a príležitosť práve v oblasti práce s mládežou a neformálneho vzdelávania, ktoré práve vďaka svojej neformálnosti vo vzťahoch s mladými ľuďmi a metódami zážitkového učenia môžu mať veľký efekt. Nedostatok pozitívnych vzorov v okolí mladých ľudí, chýbajúce vzťahy s rovesníkmi a dospelými i celková nedôvera spoločnosti v potenciál mladých ľudí sú najčastejšími príčinami, prečo sa mladí ľudia zapájajú do extrémistických aktivít a skupín,“ hovorí Peter Lenčo, riaditeľ Odboru Národnej spolupráce z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

 

Hlavnú odbornú prednášku prednesie Harald Weilnböck z Berlína. Harald Weilnböck je známy nemecký psychológ a  svetový expert na násilný extrémizmus a metódy prevencie a deradikalizácie, ktorý pôsobil ako poradca pre európske vlády aj pre Európsku komisiu a zároveň vedie európsku sieť RAN (Radicalisation Awareness Network). V rámci konferencie prebehne 8 odborných workshopov, ktoré sú určené najmä pedagógom, pracovníkom s mládežou, zástupcom štátnej a verejnej správy. V panelovej diskusii vystúpia slovenskí experti Radovan Bránik, Elena Gallová Kriglerová, Daniel Milo, Radka Vicenová a Dušan Ondrušek.

 

„Mladých ľudí vnímame ako dôležitých členov spoločnosti, rozhodli sme sa zorganizovať konferenciu O extrémizme bez extrémov, ktorá sa bude zvlášť zameriavať na nich. Chceme sa spoločne s odborníkmi z rôznych vedných disciplín pozrieť na to, čo sa vlastne na Slovensku deje a čo sú možné zmysluplné spôsoby, ako na aktuálnu situáciu reagovať,“ dodáva Veronika Rosputinská, riaditeľka Komunikačného odboru z organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Spolu s odborníkmi na vzdelávanie a prácu s mládežou budú hovoriť o tom, ako tieto riešenia pretaviť do praxe a efektívne ich realizovať.

 

Viac informácií o programe konferencie a rečníkoch nájdete na www.bezextremov.sk

Zdieľať na facebooku