Minister školstva chce areál Ekoiuventy sprístupniť verejnosti

Minister školstva Peter Plavčan dnes osobne vykonal priamo v areáli Ekoiuventy kontrolný deň.
Minister školstva Peter Plavčan dnes osobne vykonal priamo v areáli Ekoiuventy kontrolný deň. / Foto: MŠVVaŠ

Ministerstvo školstva pod vedením Petra Plavčana deklarovalo záujem zachovať areál Ekouiventy na Búdkovej 2 v Bratislave na voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Po oboznámení sa s informáciami o právnom a technickom stave areálu, minister Plavčan osobne vykonal priamo na mieste kontrolný deň.


„Rozhodol som sa ísť si osobne pozrieť areál Ekoiuventy, aby som sa mohol čo najlepšie oboznámiť s aktuálnym stavom a čo najefektívnejšie vyhodnotiť nástroje na riešenie kritickej situácie“, uviedol dnes minister školstva Peter Plavčan počas kontrolného dňa a dodal, že obnova areálu v sebe spája okrem právnej aj administratívnu a technickú otázku, keďže samotný dom mládeže a okolité prostredie, vrátane bazéna, je potrebné zrekonštruovať.

„Prvý krok na zachovanie areálu, v podobe neodvolania sa voči rozhodnutiu pamiatkového úradu, ktorý Ekoiuventu vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku, sme už urobili“,  spresnil doterajšie kroky rezortu Peter Plavčan.

Rovnako v snahe obnoviť prevádzku areálu pre verejnosť si nechalo ministerstvo školstva vypracovať technický posudok na celkový stav bazéna Mičurun, ktorý je v súčasnosti v zlom technickom stave a len jeho obnova si vyžiada značné finančné náklady. Samotná rekonštrukcia si bude vyžadovať odstránenie problémov spojených s filtráciou vody, výmenu  hydraulického systému a ďalšie kroky tak, aby bola oprava v súlade s platnou vyhláškou.

Spolu s ministrom sa na kontrolnom dni zúčastnili aj zástupcovia OZ Hrad Slavín, ktorí privítali záujem ministra revitalizovať objekt a sprístupniť ho verejnosti. Informovali tiež o výsledkoch odbornej analýzy združenia, podľa ktorej stav bazéna neumožňuje sprevádzkovanie v tomto roku.

 

Pri obnove areálu rezort školstva víta záujem OZ, ale aj mestskej časti Bratislava – Staré mesto, ktorej zástupkyňa bola prítomná na kontrolnom dni. „Verím, že spoločnými silami sa nám podarí priniesť také riešenia, ktoré budú na prospech obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta“, povedal Peter Plavčan a dodal, že „súčasťou areálu je nielen samotný dom mládeže, ale aj rozsiahle okolité priestory a skleníky, a práve tu sa vytvára možnosť aj pre zapojenie občianskych združení, ktoré by mohli priniesť návrhy na ich využitie. Viem si predstaviť sprístupnenie trávnatých plôch a amfiteátra ľuďom už v tomto roku. Budeme sa snažiť o to, aby Ekoiuventa mohla slúžiť na kultúrno-spoločenské akcie čo najskôr.“

Minister školstva sa rozhodol do obnovy zapojiť aj študentov vysokých škôl. V dohľadnom čase vyhlási študentskú súťaž s námetom „Nová Ekoiuventa očami mladých“. Úlohou študentov bude navrhnúť vizualizáciu areálu, ako ho vidia svojimi očami a ako si predstavujú zámer na jeho využívanie.

„Ja sám si viem predstaviť využívať areál na rôzne aktivity, v zimných mesiacoch na záujmové krúžky, počas letných prázdnin tu môžu byť denné tábory pre deti, možností je naozaj veľa. Teším sa však aj na návrhy študentov aj občianskych združení“, dodal minister školstva.

 

Obnovu areálu má rezort v pláne financovať z predaja prebytočného majetku. Súčasne hľadá právne možnosti na vyriešenie otázky vlastníckych práv k prístupovej ceste.

Zdieľať na facebooku