Školy majú záujem o májové testovanie

  Foto: Shutterstock

16.5.2016 |

V týchto májových dňoch majú základné a stredné školy možnosť využívať elektronické testy z databázy systému e-Test na školské overovanie úrovne vedomostí žiakov. Do dnešného dňa sa na testovanie prostredníctvom počítačov prihlásilo takmer 14 000 žiakov z 229 základných a stredných škôl.

 

Najväčší záujem o školské testy prejavili školy na 1. stupni ZŠ, na testovanie asi 5 100 štvrtákov je doteraz pripravených 166 škôl. Testovanie okolo 5 600 siedmakov a ôsmakov na 2. stupni ZŠ sa postupne realizuje na 156 školách. O elektronické testy z angličtiny prejavilo doteraz záujem 32 gymnázií a 3 300 stredoškolákov.

 

Po úspešnej realizácii E-Maturity a E-Testovania 9 v marci a apríli 2016 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) pripravil pre školy ďalšie elektronické testy z vybraných predmetov. Ich absolvovanie je pre školy dobrovoľné a môže byť využité na ohodnotenie úrovne vedomostí žiakov na konci školského roka. „Som rada, že NÚCEM tak aj po ukončení národného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ pokračuje v aktívnom využívaní systému e-Test, rozširuje ponuku testov pre školy a pokračuje v napĺňaní a sprístupňovaní elektronickej databázy úloh,“ uviedla riaditeľka NÚCEM-u Romana Kanovská.


V máji 2016 je pre základné školy pripravených viacero testov pre štvrtákov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, pre žiakov 7. a 8. ročníka sú pripravené testy z matematiky a anglického jazyka úrovne A2. Žiaci stredných škôl sa môžu otestovať z anglického jazyka úrovne B1.

Školám, ktoré sa zapoja do elektronických testovaní, NÚCEM zašle prostredníctvom systému e-Test reporty s vyhodnotením školských testov a výsledkami ich žiakov. NÚCEM spustil
e-testovanie v pondelok 9. mája 2016 a školy budú môcť preverovať koncoročné vedomosti svojich žiakov až do 27. mája 2016.

 

Školy sa môžu prihlásiť na e-testovanie až do 25. mája 2016. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke E-testu.

Zdieľať na facebooku