Slovenská posila v európskej sieti EUROCHILD

Zdroj: Flickr/Eurochild Network
Dana Rušinová (tretia sprava), správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, sa stala členku správnej rady európskej sieťovej organizácie Eurochild. / Zdroj: Flickr/Eurochild Network

"Napĺňanie práv a potrieb detí úzko súvisí s budúcou prosperitou, inovatívnosťou a bezpečnosťou celej Európy vrátane Slovenska,“ zdôraznila Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko a správkyňa Nadácie pre deti Slovenska po jej zvolení za členku správnej rady európskej sieťovej organizácie Eurochild na valnom zhromaždení 11. mája 2016 v Bruseli. Ako ďalej poznamenala: „Je to i príležitosť dostať práva a potreby detí a mladých ľudí do centra pozornosti európskej a tým aj slovenskej legislatívy a jej aplikačnej praxe. V pôsobení v rade vidím možnosť posilňovať scitlivovanie Slovenska voči potrebám a právam každého dieťaťa zdieľaním dobrých i zlých skúseností medzi členmi Eurochild, či jeho ďalšou podporou našich aktivít.“ Koalícia pre deti Slovensko je členom Eurochild od roku 2014 a aktívne sa podieľa na jej aktivitách, ktoré sa týkajú ochrany práv deti v Európskej únii.

 

Zdroj: Flickr/Eurochild Network

 

Dana Rušinová sa stala sa súčasťou sedemčlenného medzinárodného tímu, ktorému vedie nová prezidentka Norah Gibbons z Írska. Ďalšími novozvolenými členmi správnej rady sú Ljiljana Vasic zo srbskej organizácie Pomoc deťom, Geert Jorgensen z Dánska a Otto Šestak zastupujúci rumunskú organizáciu Nádej a bývanie pre deti z detských domovov. George Bogdanov z národnej siete pre deti z Bulharska a Hannah Heinonen z Únie pre starostlivosť o dieťa z Fínska budú pokračovať vo svojich funkciách v správnej rade až do roku 2017, kedy dokončia svoje 3-ročné funkčné obdobie.

Novozvolená prezidentka Eurochild a jeho čestná členka, Norah Gibbons vyzdvihla potrebu v čo najkratšej dobe riešiť najmä detskú chudobu: „Chudoba detí nie je len o momentálnom nedostatku, ale bráni deťom začleniť sa do spoločnosti. Európa si nemôže dovoliť neinvestovať do detí a neumožniť všetkým deťom, aby sa stali jej aktívnymi občanmi“. Viac ako jedno zo štyroch detí je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v EÚ.


 

EUROCHILD je sieťová organizácia, ktorá združuje 176 členov z 35 krajín Európy s cieľom obhajovať práva dieťaťa a ich blaho na európskej úrovni. Európska únia musí z pohľadu jej budúcnosti venovať viac pozornosti potrebám detí a mladých ľudí, ktoré predstavujú 20 % jej populácie a 100 % jej budúcnosti.

Čítajte viac o téme: Neziskové organizácie
Zdieľať na facebooku