Slovenská posila v európskej sieti EUROCHILD

Dana Rušinová (tretia sprava), správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, sa stala členku správnej rady európskej sieťovej organizácie Eurochild.
Dana Rušinová (tretia sprava), správkyňa Nadácie pre deti Slovenska, sa stala členku správnej rady európskej sieťovej organizácie Eurochild. / Zdroj: Flickr/Eurochild Network

"Napĺňanie práv a potrieb detí úzko súvisí s budúcou prosperitou, inovatívnosťou a bezpečnosťou celej Európy vrátane Slovenska,“ zdôraznila Dana Rušinová, prezidentka Koalície pre deti Slovensko a správkyňa Nadácie pre deti Slovenska po jej zvolení za členku správnej rady európskej sieťovej organizácie Eurochild na valnom zhromaždení 11. mája 2016 v Bruseli. Ako ďalej poznamenala: „Je to i príležitosť dostať práva a potreby detí a mladých ľudí do centra pozornosti európskej a tým aj slovenskej legislatívy a jej aplikačnej praxe. V pôsobení v rade vidím možnosť posilňovať scitlivovanie Slovenska voči potrebám a právam každého dieťaťa zdieľaním dobrých i zlých skúseností medzi členmi Eurochild, či jeho ďalšou podporou našich aktivít.“ Koalícia pre deti Slovensko je členom Eurochild od roku 2014 a aktívne sa podieľa na jej aktivitách, ktoré sa týkajú ochrany práv deti v Európskej únii.

 

Zdroj: Flickr/Eurochild Network

 

Dana Rušinová sa stala sa súčasťou sedemčlenného medzinárodného tímu, ktorému vedie nová prezidentka Norah Gibbons z Írska. Ďalšími novozvolenými členmi správnej rady sú Ljiljana Vasic zo srbskej organizácie Pomoc deťom, Geert Jorgensen z Dánska a Otto Šestak zastupujúci rumunskú organizáciu Nádej a bývanie pre deti z detských domovov. George Bogdanov z národnej siete pre deti z Bulharska a Hannah Heinonen z Únie pre starostlivosť o dieťa z Fínska budú pokračovať vo svojich funkciách v správnej rade až do roku 2017, kedy dokončia svoje 3-ročné funkčné obdobie.

Novozvolená prezidentka Eurochild a jeho čestná členka, Norah Gibbons vyzdvihla potrebu v čo najkratšej dobe riešiť najmä detskú chudobu: „Chudoba detí nie je len o momentálnom nedostatku, ale bráni deťom začleniť sa do spoločnosti. Európa si nemôže dovoliť neinvestovať do detí a neumožniť všetkým deťom, aby sa stali jej aktívnymi občanmi“. Viac ako jedno zo štyroch detí je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením v EÚ.

 

EUROCHILD je sieťová organizácia, ktorá združuje 176 členov z 35 krajín Európy s cieľom obhajovať práva dieťaťa a ich blaho na európskej úrovni. Európska únia musí z pohľadu jej budúcnosti venovať viac pozornosti potrebám detí a mladých ľudí, ktoré predstavujú 20 % jej populácie a 100 % jej budúcnosti.

Čítajte viac o téme: Neziskové organizácie
Zdieľať na facebooku