Do Ekoiuventy chcú vrátiť opäť život

  

18.4.2016 |

V jednej z najlukratívnejších častí Bratislavy sa nachádza chátrajúci areál bývalého domu pionierov - Ekoiuventa, ktorú Pamiatkový úrad vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Zatiaľ areál stále patrí štátu a podľa vyjadrení ministra vyzerá, že sa do rúk developerov ani v najbližšom období nedostane.

 

Dnešným dňom uplynie posledný deň lehoty na podanie odvolania sa proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu, ktorý Ekoiuventu vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku.

„Je v záujme ministerstva, ako aj štátu zabezpečiť ochranu tejto kultúrnej pamiatky a zachovať areál Ekoiuventy pre verejnosť“, potvrdil svoj postoj k zachovaniu domu mládeže na Búdkovej 2 v Bratislave minister Peter Plavčan.

Ministerstvu školstva bolo 1. apríla 2016 doručené rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, ktorým bol dom mládeže spolu s areálom (Ekoiuventa) v Bratislave, vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

 

Po oboznámení sa s obsahom doručeného rozhodnutia a preskúmaní podkladov sa  ministerstvo rozhodlo, že v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote nebude uplatňovať opravný prostriedok proti rozhodnutiu Pamiatkového úradu.

„Ministerstvo bude vo veci ochrany tejto národnej kultúrnej pamiatky spolupracovať s príslušnými orgánmi tak, aby bolo nakladanie s pamiatkovými objektmi  Ekoiuventy v súlade so zákonom o ochrane pamiatkového fondu“, dodal minister Plavčan, ktorý má záujem vrátiť areál Ekoiuventy verejnosti a najmä umožniť občanom čo najskôr využívať kúpalisko Mičurin. Ministerstvo má tiež ambíciu revitalizovať a sprístupniť aj samotný dom mládeže na jeho pôvodný účel, teda aktivity pre deti a mládež.

V súčasnosti odborníci ministerstva zhromažďujú a študujú všetky dostupné  dokumenty. Najväčšou prioritou je momentálne vyriešenie otázky vlastníckych vzťahov k príjazdovej ceste a následne výber prevádzkovateľa objektu.

 

Ekoiuventa bola kedysi plná detí

Ekoiuventa na bratislavskom Slavíne už dlhé roky odoláva tlaku developerov, ktorí skupujú pozemky v jej okolí a rozpútava vášne verejnosti, aký bude jej osud. Chátrajúci areál s jej ústrednou budovou bol postavený v roku 1955 v duchu socialistického realizmu.  Keďže sa tento areál stal strediskom prírodovedných, zoologických a botanických krúžkov pre deti, vybudovali sa tu skleníky, včelín i menší bazén. Vďaka týmto krúžkom sa stala Ekoiuventa pre mnoho Bratislavčanov miestom spomienok na ich detstvo a mladosť.

 

Zdieľať na facebooku