Najviac elektroodpadu sa v minulom roku vyzbieralo na bratislavských školách

  

Bratislava, 10. marca 2016 – Zber druhotných surovín je pre školy jednou z možností, ako získať doplnkové finančné prostriedky na svoje aktivity alebo konkrétne vybavenie. V prípade starých elektrozariadení je zároveň jedinou možnosťou, ako sa tohto druhu odpadu zbaviť v súlade so zákonom a šetrne k životnému prostrediu. Najjednoduchším spôsobom je zapojiť sa do aktivít realizovaných oprávnenými organizáciami.


Školy mávajú vo svojom majetku evidované množstvo elektrozariadení-  od kalkulačiek, magnetofónov, dataprojektorov, televízorov, starých počítačov až po chladiace boxy v školských kuchyniach. Keď doslúžia, mnohé z nich sa v zmysle zákona stávajú nebezpečným odpadom, a to najmä pokiaľ ide o CRT monitory, žiarivky, chladničky či mrazničky. Preto sa škola po ich vyradení z evidencie musí postarať o ich ekologickú recykláciu a v prípade kontroly sa musí preukázať príslušným potvrdením. „Technické vybavenie našej školy neustále modernizujeme a zastaranú techniku pravidelne vyraďujeme. Vyradené staré počítače, nefunkčné tlačiarne, použité neónové trubice  a rôzny elektro materiál, ktorého oprava by bola drahšia ako zakúpenie nového zariadenia, by iba zaberali miesto v sklade. Preto vítame možnosť zbaviť sa starých, nepoužiteľných a nepotrebných zariadení v súlade so zákonom, pohodlne a ekologicky. Veď množstvo komponentov starej techniky je pre životné prostredie toxické,“ hovorí Pavol Burdej, pracovník Strednej odbornej školy informačných technológií v Bratislave, ktorá sa pravidelne zapája do akcie Vymeňte elektroodpad za loptu. Tú už druhý rok na celom Slovensku realizuje spoločnosť SEWA, a.s., ktorá z hľadiska počtu členov najväčšou organizáciou na Slovenskom poskytujúcou služby kolektívneho plnenia v oblasti zberu a recyklácie elektrozariadení, batérií, akumulátorov a obalov.

 

„Snažíme sa školám na Slovensku zjednodušiť proces odovzdávania elektroodpadu, a preto im celoročne ponúkame možnosť jeho bezplatného odvozu priamo z areálu školy. Súčasťou našej služby je vystavenie dokladu o prevzatí a sprievodného listu pre nebezpečný odpad, ak je súčasťou odberu,“ vysvetľuje Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a.s. Doklady škola potrebuje do účtovníctva pri odpisovaní majetku v operatívnej evidencii. „Zelený certifikát, ktorý pre školu vystavíme, zároveň prispieva k jej pozitívnemu imidžu organizácie aktívne pristupujúcej k ochrane životného prostredia,“ dodáva J. Kozák.

 

Podľa údajov spoločnosti SEWA odovzdali počas minulého roka školy celkom 50 171 kg starých elektrozariadení. Najaktívnejšie boli školské zariadenia z Bratislavského kraja. V celkovom hodnotení zapojených škôl sa na prvom mieste v objeme odovzdaného elektroodpadu umiestnila Stredná odborná škola informačných technológií v Bratislave, ktorá odovzdala 5 965 ton elektroodpadu. Za ňou nasledovali Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave s 3 100 kg  a Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka s 2 943 kg odovzdaných vyradených elektrozariadení. Najviac, takmer 10 ton odpadu školy odovzdali v máji 2015.

Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku