Učitelia diskutovali o prekonávaní kultúrnych odlišností s niekoľkonásobným nominantom na Nobelovu cenu za mier

  Foto: Archív ŠPÚ

3.3.2016 |

V rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ sa na pôde Štátneho pedagogického ústavu 1. marca 2016 uskutočnilo diskusné stretnutie so Steinarom Brynom, ktorého cieľom bol interkultúrny a medzietnický dialóg v spoločnosti.


„Spolu s Rómami dosiahneme viac“ je slogan projektu, ktorý ukazuje učiteľom cestu, ako motivovať žiakov k pochopeniu kultúr a pozitívnemu vnímaniu kultúrnej odlišnosti. Vytváranie mostov a stieranie rozdielov medzi jednotlivými etnikami vo vzdelávacom procese bolo základnou myšlienkou stretnutia slovenských učiteľov so Steinarom Brynom z Nansen Center for Peace and Dialogue. V rámci stretnutia sa učitelia oboznámili s možnosťami ako podporiť inkluzívne a integrované vzdelávanie (formálne i neformálne) v multietnických a multikultúrnych spoločnostiach.

 

Steinar Bryn sa podelil o skúsenosti z Nórska, najmä v oblasti podpory interkultúrneho a medzietnického dialógu v oblasti vzdelávania. Predstavil príklady integrácie žiakov z rôznych etnických a kultúrnych skupín v Nórsku. S učiteľmi diskutoval i o posilnení kľúčových kompetencií učiteľa vyučujúceho žiakov v multikultúrnom prostredí, či riešení každodenných problémov v edukácii žiakov v multikultúrnom prostredí. „Dôležité je viesť dialóg a nie debatu, pretože cieľom dialógu je porozumenie si navzájom, kým debata očakáva, že jedna strana zvíťazí,“ uviedol Steinar Bryn.

 

 

Uvedené problémy sa zároveň stanú hlavnými témami aprílovej študijnej návštevy 30 pedagogických zamestnancov základných škôl, ktorí absolvovali inovačné vzdelávanie v rámci uvedeného projektu. Cieľom študijnej návštevy sú vzdelávacie tréningy v Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue v nórskom Lillehammeri.

 

Návšteva Steinara Bryna z Nansen Center for Peace and Dialogue, ktorý získal „Cenu Amalie Laksow za ľudské práva”, ocenenie „Bridge-builder Prize” a bol nominovaný na Nobelovu cenu za mier, sa uskutočnila v rámci projektu „Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“, v rámci Programu „Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podpory sociálnej inklúzie.“ Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 


Zdroj: MŠ SR, ŠPÚ
Čítajte viac o téme: Konferencie | Semináre
Zdieľať na facebooku