Okrúhly stôl o slovenskom školstve s ministrom bude vysielaný online

  MŠVVaŠ SR

V sobotu 28. novembra 2015 sa uskutoční II. okrúhly stôl o slovenskom školstve. Odborná diskusia, ktorú bude viesť minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, sa bude konať v priestoroch bratislavského Divadla Aréna (Viedenská cesta 10) so začiatkom o 9.00 h.


Zúčastnia sa na nej predstavitelia profesijných organizácií z oblasti školstva, zástupcovia školských odborov, zriaďovateľov, občianskych združení, ako aj rektori a dekani vysokých škôl, analytici a predstavitelia Slovenskej akadémie vied.
Cieľom podujatia je pokračovať v začatom dialógu o budúcnosti slovenského školstva a vedy s kľúčovými predstaviteľmi tak, aby sa na týchto koncepciách spolupodieľali a mali možnosť pripomienkovať návrhy ministerstva.


Odborná diskusia bude venovaná témam regionálneho školstva, vysokého školstva, vedy a výskumu. Na rozdiel od jarného okrúhleho stola budú účastníci podujatia hovoriť už o konkrétnych riešeniach kľúčových problémov v školstve a vede.
S prezentáciami vystúpia aj zahraniční experti. Konzultant britskej organizácie Inclusion Expert Daniel Sobel s praktickými odbornými skúsenosťami školského psychológa, psychoterapeuta i asistenta učiteľa sa bude venovať otázkam školskej praxe. Z Českej republiky zavíta na Slovensko Ondřej Šteffl, riaditeľ spoločnosti Scio, ktorá sa zaoberá hodnotením výsledkov vzdelávania, pričom len nedávno otvorila v Prahe svoju prvú ScioŠkolu - základnú školu zameranú na prípravu detí pre život v 21. storočí.


Podujatie bude vysielané v priamom prenose na spravodajskom portáli www.teraz.sk a na online webovej televíziiwww.tablet.tv. Diváci sa budú môcť zapojiť do diskusie aj prostredníctvom webovej stránky www.sli.do – je potrebné zadať kód o regionálnom školstve #reg_skolstvo a o vysokých školách, vede a výskume #VS_veda_vyskum.

Zdieľať na facebooku