Ministerstvo vypracovalo príručku, kde radí učiteľom ohľadne pracovnoprávnych vzťahov

  Ilustračná foto: Bigstock

24.11.2015 |

„Čeliť pracovnoprávnym problémom nie je možné, ak nepoznáme svoje práva a nevieme, na koho je možné sa pri ich uplatňovaní obrátiť,“ hovorí minister Juraj Draxler.


Z tohto dôvodu sa rozhodlo Ministerstvo školstva vytvoriť praktickú príručku pre zamestnancov v školstve. Zamestnanci v nej nájdu modelové príklady, ale aj reálne prípady z praxe, kedy došlo k porušeniu práv zamestnanca. Príručka poskytuje návod na riešenie vzniknutých negatívnych prejavov správania a spôsoby, ako im predchádzať.


Osobitná pozornosť je tu venovaná právnym predpisom, vrátane predpisov pracovnoprávnych, občianskoprávnych a trestnoprávnych. Obsahuje aj príklady foriem šikany, ktorými sú mobbing a bossing. Medzi príkladmi je možné nájsť aj problémy ako zastrašovanie, poverenie vykonávaním dozoru nad agresívnym žiakom napriek nedostatočným fyzickým danostiam, nevyplácanie kreditového príplatku či natáčanie učiteľa na mobil, kameru alebo iné podobné zariadenie, ako aj riešenie konfliktov medzi kolegami.


Ministerstvo pri praktickom riešení problémov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov nie je v postavení rozhodcu, ale skôr akéhosi poradcu, preto je materiál formulovaný v neutrálnej podobe. Na jeho príprave sa podieľalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ale aj odborníci z prostredia mimo štátnej správy z dôvodu, aby výstup nebol len čisto ministerským pohľadom na vec, ale aby išlo o dokument so širším presahom.

 

Príručka je určená učiteľom, riaditeľom, zriaďovateľom,  ale napríklad aj pracovníkom školských úradov. Znenie materiálu odzrkadľuje stav právnych predpisov k 1. septembru 2015. K dispozícii príručku nájdete aj TU.


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a  športu SR
Zdieľať na facebooku