Ministerstvo školstva bude mať nižší rozpočet

  Ilustračná foto: MŠ SR

23.11.2015 |

Ministerstvo školstva bude hospodáriť s nižším rozpočtom. Dôvodom sú nižšie príspevky z Európskej únie vrátane štátnych prostriedkov na spolufinancovanie, ktoré klesnú o 312 miliónov eur. Na budúci rok tak z európskych zdrojov vrátane spolufinancovania bude mať rezort k dispozícii viac ako 137 miliónov eur.

Z rozpočtu ministerstva pôjde viac peňazí napríklad do regionálneho školstva, a to asi 499 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nárast o 6,18 percenta. Dôvodom zvýšenia je napríklad financovanie škôl v prírode a lyžiarskych kurzov. Porastie aj normatív na žiaka v regionálnom školstve. Výdavky rezortu školstva na jedného žiaka stúpnu z 2132 eur na 2244 eur.

Viac peňazí z rozpočtu má ísť aj na vysoké školy, a to 465 miliónov eur. Pre tento rok bolo rozpočtovaných 456 miliónov eur.

Agentúra na podporu výskumu a vývoja bude mať z rozpočtu ministerstva k dispozícii približne 28 miliónov eur, čo je oproti tomuto roku nárast o tri milióny eur. Peniaze z tejto agentúry sú určené na financovanie projektov vedy a výskumu.

Z kapitoly ministerstva školstva pôjde viac aj na šport, a to takmer 51 miliónov eur, čo je medziročný nárast o 9,9 percenta.


Zdroj: TASR
Zdieľať na facebooku