Minister Čaplovič sa v utorok dozvie názor verejnosti na jeho Správu

  

Iniciatíva Učiteľ 2020, ktorej jedným z hlavných cieľov je burcovať záujem verejnosti, aby sa školstvo a učitelia stali témami, ktoré budú občania a politici chcieť prioritne riešiť, odštartovala vo štvrtok veľký verejný internetový prieskum. Doteraz sa doňho cez viaceré kanály ( www.ucitel2020.sk , skupiny s prítomnosťou učiteľov na sociálnej sieti Facebook) zapojilo už 560 ľudí. Respondentmi sú predovšetkým učitelia, študenti a odborná verejnosť.

Zatiaľ najviac pozitívny ohlas v očiach verejnosti si vyslúžil návrh, aby učitelia mali plat aspoň vo výške 75 % platov iných VŠ vzdelaných ľudí:

Anketa Učiteľ 2020

Nasledujúci graf ilustruje, kde sa dnes učitelia v zárobkoch nachádzajú v porovnaní s inými VŠ profesiami:

 

Učitel 2020

Najnegatívnejší ohlas vyvolal u respondentov prieskumu U2020 návrh riešenia, aby boli riaditelia škôl volení predstaviteľmi samosprávy:

Našim motívom je získať spätnú väzbu a pripomienkovať tak Správu o stave školstva, ktorú minister Čaplovič predložil na verejnú debatu do 30. júna 2013.  V iniciative Učiteľ 2020 sme z nej vybrali 15 konkrétnych odporúčaní, ktoré podľa nás majú zásadný vplyv na budúcu kvalitu učiteľov a budeme sa pýtať, ako ich minister a vláda mienia implementovať.

Príležitosť pýtať sa bude mať už zajtra, 4. júna 2013 od 16:30 v aule Univerzity Komenského aj verejnosť. Iniciatíva Učiteľ 2020 organizuje za účasti ministra veľkú verejnú diskusiu:

„Správa prináša viacero dobrých návrhov, ale nepáči sa nám, že záverečná časť neobsahuje implementačný plán. Nevieme, čo sa udeje tento a ďalší rok. Pre nás je to výzva, aby sme ministrovi ponúkli našu predstavu implementačného plánu“, povedal Stanislav Boledovič, jeden zo spoluzakladateľov iniciatívy, ktorý bude na zajtrajšej debate s ministrom zastupovať rodičov.

Okrem Boledoviča a ministra budú diskutovať aj riaditelia a učitelia. Debatu moderuje Adela Banášová. Pre vstup na diskusiu je potrebná registrácia na www.u2020.sk/registracia

O iniciatíve učiteľ 2020

Vízia: Cieľom Učiteľ 2020 je, aby do roku 2020 bolo povolanie učiteľa atraktívne a špičkoví ľudia mali záujem stať sa a ostať učiteľmi.

Poslanie: Do roku 2020 budeme preto realizovať nasledovné aktivity:

  • § Burcujeme záujem verejnosti o školstvo, aby sa školstvo a učitelia stali témou, ktorú budú občania a politici chcieť prioritne riešiť
  • § Prinášame zrozumiteľné analýzy, pre diskusie s občanmi či politikmi, odstrániť demagógiu a prinášať fakty
  • § Organizujeme verejné debaty o dôležitých témach v školstve, s cieľom tvoriť a presadzovať konkrétne riešenia k týmto témam
  • § Inšpirujeme ľudí k povolaniu učiteľa prinášaním výnimočných príbehov a osobností z radov učiteľov

Iniciatívu aktívne podporujú:

Mária Barancová, prezidentka Slovenskej komory učiteľov, Stanislav Boledovič, spoluzakladateľ občianskeho združenia Manageria
, Beáta Brestenská, riaditeľka Asociácie projektu Infovek, 
Pavol Demeš, občiansky aktivista, 
Michal Hvorecký, spisovateľ
, Lucia Kleštincová, zakladateľka iniciatívy nemajnasalame.sk
, Michal Meško, spoluzakladateľ Martinus.sk, 
Alena Petáková, predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska, 
Erika Polgáriová a Eleonóra Liptáková, učiteľky z Dobšinej, 
Pavol Sadloň, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky, Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, Adela Banášová, moderátorka, a ďalší.

 

Viac na Ucitel2020.sk, www.facebook.com/ucitel2020

Zdieľať na facebooku