Školy získajú takmer pol milióna eur za mimoriadne výsledky žiakov

  Ilustračné foto: Bigstock

30.10.2015 |

Úspech žiaka na súťaži, olympiáde či na medzinárodnom projekte predstavuje pre jeho školu finančnú odmenu. Ministerstvo školstva rozdelí úspešným školám až 483-tisíc eur. V najbližších dňoch si vďaka úspechom svojich žiakov školy prilepšia.


Tieto peniaze môžu školy použiť hneď viacerými spôsobmi. Či už na odmeňovanie učiteľov, ktorí pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu. Ďalej tiež na nákup didaktickej techniky a učebných pomôcok, na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach alebo aj na  aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.


Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov získala  maximálny počet bodov a teda aj najvyššiu finančnú odmenu Spojená škola, Bratislava- Ružinov, Novohradská 3 – ide o 3 480 eur.

Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC získalo maximálny počet bodov a teda aj najvyššiu finančnú odmenu  (8 800 €) Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava- Staré Mesto.
Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí získala maximálny počet bodov  Základná škola, Tribečská 1653/22 Topoľčany a dostane finančnú čiastku 6 400 €.

Zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátnych zriaďovateľov získalo maximálny počet bodov Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa a dostane  finančnú čiastku 5 400 €.

Zo všetkých zriaďovateľov získal maximálny počet bodov Košický samosprávny kraj, čo predstavuje vo finančnom vyjadrení 44 120 €.
Celkovo bolo vyhodnotených 628 škôl, z ktorých je 204 v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, 295 v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC, 54 v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja a v 75 v zriaďovateľskej pôsobnosti  neštátnych zriaďovateľov.

 

Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a  programovna nový školský rok zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojej internetovej stránke do 15. júna príslušného kalendárneho roka. Zoznam škôl, ktorým ministerstvo pridelilo finančné prostriedky za MVŽ sa každoročne zverejňuje do 15. novembra na  internetovej stránke www.minedu.sk.

 


Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Čítajte viac o téme: Financie v školstve
Zdieľať na facebooku