Povolanie učiteľa je jedno z najmenej atraktívnych

  

Bratislava, 30. máj – O povolanie učiteľa má záujem len necelé percento gymnazistov[1]. A z učiteľov do 30 rokov chce viac ako polovica odísť zo školstva[2]. Súčasná správa ministra k tomuto problému pristupuje málo odvážne.

 Iniciatíva Učitel 2020 chce prinášať riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť postavenie učiteľa a zvýšiť kvalitu slovenského školstva. „Je najvyšší čas povedať dosť. Imidžu, že učiteľstvo ani zďaleka nie je „cool“ a pre väčšinu študentov je len kariérnou alternatívou B. Pokrytectvu, s ktorým deklarujeme ciele budovania vzdelanostnej spoločnosti, ale nie sme ich ochotní podporiť konkrétnymi krokmi,” hovorí Lucia Kleštincová, spoluzakladateľka inciatívy Učiteľ 2020.

 

Aktuálna správa vágne definuje zvyšovanie platov učiteľov do roku 2020 postupne tak, aby dosiahol priemernú úroveň povolaní, ktoré vyžadujú vysokoškolské vzdelanie. “Myslíme si, že zvyšovanie platov treba zadefinovať konkrétne a jasne. Pre prilákanie kvalitných učiteľov je nevyhnutné, aby sa platy učiteľov zvyšovali plošne každý rok o 10%. Predídeme tak emotívnym diskusiám, neistote, a najmä učiteľom ukážeme, že problém podfinancovania ich povolanie ideme zodpovedne riešiť,“ hovorí Stanislav Boledovič, spoluzakladateľ iniciatívy Učiteľ 2020.

 

Zvýšenie platov nie je jediný problém školstva, a preto sa Učiteľ 2020 bude zameriavať aj na otázku manažmentu škôl a optimalizáciu školskej siete. Konkrétne návrhy z týchto oblastí budú zástupcovia iniciatívy Učiteľ 2020 diskutovať s ministrom školstva a odborníkmi v utorok 4. júna o 16.30 v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave. Na verejnú diskusiu sa môže verejnosť registrovať na stránke http://www.ucitel2020.sk/registracia.

Učiteľ 2020 chce počuť aj názor verejnosti a tak iniciatíva zostavila dotazník, kde sa môže každý vyjadriť ku konkrétnym návrhom v Správe ministra školstva. Kompletný dotazník je dostupný na http://bit.ly/DotaznikUcitel2020.

 

 

Iniciatíva Učiteľ 2020

 

Učiteľ 2020 je iniciatíva, ktorá chce zlepšiť kvalitu učiteľov na Slovensku tak, aby každé dieťa malo kvalitného pedagóga. Reformy, téma platov učiteľov či štrajky prinášajú mnoho emócií a zatiaľ len nekoordinovanú diskusiu bez jasného cieľa.

Učiteľ 2020 otvára konštruktívny diálog, prináša zodpovedné analýzy a reálne riešenia, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku, ktorá viditeľne zaostáva za priemerom v civilizovanom svete. Chceme, aby naše deti mali dobrých učiteľov, a aby učitelia mali čo najlepšie podmienky. Veríme, že len týmto spôsobom dosiahneme zlepšenie pre nás všetkých, najmä pre naše deti.

Našim cieľom je naštartovanie diskusie o systémovej zmene v postavení a kvalite učiteľského zboru, ktorý považujeme za alfu a omegu prípravy žiaka na jeho budúcnosť. Zmena sa nezaobíde bez navýšenia zdrojov v rezorte školstva, ale rovnako ani bez efektívnejšieho využívania disponibilného rozpočtu a skvalitnenia prípravy budúcich učiteľov.

 

Iniciatívu aktívne podporujú:

Adela Banášová, moderátorka,

Mária Barancová, prezidentka Slovenskej komory učiteľov,

Stanislav Boledovič, spoluzakladateľ občianskeho združenia Manageria,

Beáta Brestenská, riaditeľka Asociácie projektu Infovek,

Pavol Demeš, občiansky aktivista,

Michal Hvorecký, spisovateľ,

Lucia Kleštincová, zakladateľka iniciatívy nemajnasalame.sk,

Michal Meško, spoluzakladateľ Martinus.sk,

Alena Petáková, predsedníčka Združenia samosprávnych škôl Slovenska, Erika Polgáriová a Eleonóra Liptáková, učiteľky z Dobšinej,

Pavol Sadloň, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky,

Saskia Repčíková, prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, a ďalší.

 

Viac na Ucitel2020.sk.[1] Anonymný prieskum iniciatívy Učiteľ 2020 na vzorke 246 študentov gymnázií.

[2] Anonymný prieskum iniciatívy Učiteľ 2020 na vzorke 360 učiteľov do 30 rokov.

Zdieľať na facebooku