Študenti podvádzajú stále viac. Pri skúškach využívajú moderné technológie

Britský denník The Gurdian odhalil, že vysokoškolský študenti podvádzajú pri skúškach o 42 percent viac ako v roku 2012.
Britský denník The Gurdian odhalil, že vysokoškolský študenti podvádzajú pri skúškach o 42 percent viac ako v roku 2012. / Foto: Bigstock

Britský denník The Gurdian odhalil, že vysokoškolský študenti podvádzajú pri skúškach o 42 percent viac ako v roku 2012.  K absolvovaniu skúšky využívajú dostupné technológie ako tablety, smartfóny, slúchadlá či  najnovšie smart hodinky.

Portál The Guardian zistil prostredníctvom žiadostí na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, že za posledné 4 roky došlo k 42-percentnému nárastu prípadov podvodov s využitím technológií. Nárast bol zo 148 prípadov v roku 2012 na 210 v roku 2016.

 

Podvádza čoraz viac študentov

Podľa zdokumentovaných a poskytnutých prípadov boli medzi najväčšími „odborníkmi“ v podvádzaní študenti Queen Mary Univesity v Londýne, kde z 54 prípadov podvádzania boli dve tretiny realizované práve pomocou technológií. Tiež University of Surrey eviduje 19 prípadov, z čoho bolo v 12 z nich použité technológie. Množstvo získaných informácií poskytla inštitúcia Newcastle University, kde bolo hlásených 91 prípadov podvádzania a 43 percent opäť využívalo dostupné technológie. Odborníci však tvrdia, že realita je pravdepodobne ešte horšia, pretože už existuje mnoho spôsobov a veľa moderných technológií, ktoré sa študentom dostávajú do rúk. Ide o mini kamery, mikro schlúchadlá či iné výmysly, ktoré vedia študenti dobre zamaskovať a nemusia byť vôbec odhalené.

Zo 154 univerzít v Spojenom kráľovstve poskytlo k tejto téme informácie a údaje 41 univerzít. Mnohí však uviedli, že nemôžu bližšie špecifikovať, o aké prostriedky a zariadenia pri podvádzaní išlo. Ak však zovšeobecníme ich detailnejšie opisy, vo väčšine prípadov išlo o mobilné telefóny. Niektorí študenti boli prichytení s inteligentnými hodinkami, menej ich používa slúchadlá a miniatúrne kamery, no aj tieto prípady boli z univerzít hlásené. Niektoré univerzity neuvádzajú žiadne prípady podvádzania. To, že by sa na týchto univerzitách nepodvádzalo, je podľa slov odborníkov len veľmi málo pravdepodobné a pravdivé.

Existujú prípady, kedy bolo takmer nemožné spozorovať u študenta využívanie nejakého zariadenia pri podvádzaní. „Poznám prípad študenta, ktorý používal skryté slúchadlá a spôsob, akým sa na to prišlo bolo oznámenie jeho spolužiakov profesorovi. Mladý muž mal dlhé vlasy a tie mu perfektne maskovali technické zariadenie, jednoducho to bolo nespozorovateľné,“ opisuje pre The Guardian akademická manažérka z Univerzity v Coventry Irene Glendinningová.

 

Technologické zariadenia pre podvádzanie sú ľahko dostupné

Pre študentov sú dostupné dokonca stránky, kde tieto zariadenia a iné nápomocné prostriedky celkom ľahko dostanú. Prvou takou možnosťou je hneď jeden z najväčších nákupných internetových portálov eBay. Predajca bezdrôtového mikro slúchadla ponúka tento produkt približne do hodnoty 15 euro a v popise zariadenia uvádza, že tento prostriedok môže byť použitý pre súkromných vyšetrovateľov, policajtov a študentov.

Spoločnosť Monorean sa prezentuje ako on-line obchod, kde nájdete neviditeľné slúchadlá na podvádzanie pri skúškach. Za spoločnosťou stojí osoba, ktorá chcela byť menovaná len ako Guillermo. „Ak sa dostanete na našu stránku uvidíte, že našou cieľovou skupinou sú hlavne študenti – ak nie výlučne študenti. Väčšina z nich je chorá a unavená zo vzdelávacieho systému, hoci sa chcú vzdelávať, nevidia zmysel v tom, aby sa učili všetko len preto, aby urobili danú skúšku,“ priblížila zodpovedná osoba. Podľa jeho slov patrí medzi najväčších zákazníkov Spojené kráľovstvo spolu s Nemeckom a Španielskom. Konkrétne do Spojeného kráľovstva sa ročne predá viac ako 200 kusov, čo je pomerne vysoké číslo, pretože ide o špecializovaný produkt na trhu.

 

Podvádzanie pomocou techniky sa dá minimalizovať

Mnohí profesori bojujú proti takémuto prístupu. Na svojich predmetoch a skúškach sa snažia eliminovať používanie mobilných telefónov na hodinách, tiež kontrolujú používanie hodiniek, ktoré sú prepojené s mobilom či internetom a študenti sa dokážu pomocou nich dostať k informáciám. Tiež sa vyhýbajú tomu, aby ich študenti počas skúšky navštevovali toalety, či vychádzali z iných dôvodov von z učebne. Vtedy sa zvyšuje riziko, že študenti informujú svojich informátorov o daných otázkach a tézach, ktoré im po návrate do triedy títo študenti pošlú. Pedagógovia tak usudzujú aj podľa toho, že po návrate do triedy daný študent zrazu píše množstvo informácií, pričom dovtedy nemal na papieri takmer nič. Ťažšie sa dajú identifikovať mikro slúchadlá či iné menej nápadné prostriedky.

Na každej univerzite však funguje iný systém. Niektoré školy vyslovene zakazujú používanie mobilov počas skúšky, dokonca sú na univerzitách umiestnené rušičky signálu, ak aby sa aj študenti o podvádzanie pokúšali. Inde sú v triedach umiestnené kamerové systémy, aby boli študenti pod zvýšeným dozorom, pretože študenti napriek jasným zákazom podvádzajú a hľadajú spôsoby, ako si skúšku uľahčiť bez potrebného vzdelávania sa. Mali by si byť vedomí, že svojím konaním porušujú pravidlá, ktoré sú pre všetkých jednotné. V niektorých prípadoch ide aj o vylúčenie z univerzity, a teda opustenie vysokej školy bez diplomu aj vo vyšších ročníkoch.

Aj na Slovensku existuje mnoho prípadov, ktoré dokazujú, že nielen na vysokých, ale aj stredných, školách študenti podvádzajú. Ťahák „handsfree“ pomohol nejedenému študentovi. Ide v princípe o komunikáciu s iným študentom počas skúšky. Ten mu zavolá, nadiktuje otázky a on mu počas skúšky podáva informácie rovno do ucha, v ktorom má slúchadlo. Tento spôsob podvádzania dokážu študenti aj regulovať, napríklad jedno zakašlanie znamená spomalenie, dve za sebou zase zopakovanie vety a podobne. Ďalej študenti využívajú rôzne iné spôsoby s pomocou techniky i bez nej. Zatiaľ je však minimum z nich oficiálne zdokumentovaných. Najprísnejší dozor sa univerzity snažia robiť na prijímacích pohovoroch či štátnych skúškach. Horšie to už je na bežných skúškach študentov univerzity počas školského roka.

 

Zdieľať na facebooku