Zlepšite svoj spôsob učenia a učte sa efektívne!

Zlepšite svoj spôsob učenia a učte sa efektívne!
Zlepšite svoj spôsob učenia a učte sa efektívne! / Foto: Raw Pixel

Človek sa učí celý život, ale najviac energie vynaloží v prvých 30 rokoch svojho života. Začína to materskou školou, pokračuje povinnou desaťročnou školskou dochádzkou, neskôr stredná škola a v niektorých prípadoch aj vysoká škola. Aby ste so štúdium nemali väčšie problémy, museli ste si nájsť svoj spôsob učenia či rôzne pomôcky a tipy ako na to. Práve na tieto spôsoby a uľahčenia sa pozrela aj kognitívna veda, ktorá poskytla svoje výsledky. Tie sú v mnohých prípadoch prekvapivé, ale veľmi užitočné.


Nové zručnosti získavajte postupne po častiach

Napríklad, ak sa chcete naučiť správne písať na klávesnici, nedá sa všetky zákonitosti ovládať hneď. Najskôr sa musíte naučiť základ, na ktorý postupne nabaľujete ďalšie a ďalšie informácie a pravidlá. Keď na konci všetko spojíte do veľkého celku, výsledkom bude práve vaša nová schopnosť. Je to technika, ktorá sa vzťahuje na mechanické učenie, alebo učenie založené na skúsenostiach a a cviku.

 

Robenie viacero vecí naraz nie je efektívne

Predstava, ako sa učíte na skúšky a popri tom robíte ďalšie 2 veci, jednoducho nefunguje. Ľudia už pochopili, že ak sa chcú na niečo sústrediť, musia sa venovať len tomu. Okrem toho, že sú vaše úlohy roztrieštené na kusy, musíte vynaložiť úsilie a energiu pre 3 aktivity naraz. Akonáhle sa stanete nepozornými, trvá 25 minút vrátiť sa  späť do pôvodnej úlohy a naplno sa opäť sústrediť. Z každej aktivity budete mať týmto spôsobom len čiastočné vedomosti, pričom by ste mohli získať plné zručnosti aspoň z jednej.

 

Chcete si pamätať nové informácie? Píšte!

Ak chcete z prijatých informácii urobiť vaše vedomosti, mali by sa si tie informácie zapisovať, a to ručne. Štúdie zistili, že študenti, ktorí si svoje poznámky píšu ručne do zošitov, si pamätajú viac ako študenti, ktorí si poznámky zapisujú mechanicky do svojich notebookov. Informácie takýchto študentov boli viac uložené v pamäti a študenti ich vedeli jasne priradiť k rôznym témam a vydedukovať z nich ďalšie informácie. Písanie vás núti premýšľať nad tým, čo píšete a vytvára v mozgu silnejší kognitívny odkaz.

 

Chyby by sa mali študovať a rozoberať

V súčasnosti sa dokonalosť osoby preceňuje. Celý zmysel učenia je v tom, že niečo skúšate, že zlyháte, že dostanete lekciu a zistíte, že nejdete správnou cestou. Náš mozog vníma chyby a vytvára z nich ponaučenia a neskôr nás naše spomienky upozorňujú, aby sme veci robili inak. Na druhej strane sa môžete poučiť aj z chýb vašich rodičov a kamarátov, čo vám v živote určite pomôže, avšak na mnoho chýb musíte prísť sami. Ak to aplikujeme práve na štúdium, v minulosti ste zistili, že prokrastinácia vám priniesla neúspech na skúške, máte možnosť postaviť sa k učeniu inak a skúšať.

 

K úspechu vám môže pomôcť aj váš optimizmus

Naše úspechy môžu skutočne ovplyvniť pozitívne myslenie. Ak sa vyberiete do školy s myšlienkami, že to jednoducho nedáte, že nič neviete, a že to nedokážete, môže sa vám to ľahko stať. Úzkosť vám bráni zamyslieť sa nad danou situáciou a prísť s riešením, pretože pochybujete sami osebe. Výskumy  v oblasti psychológie už v minulom storočí naznačovali, že budeme viac úspešnejší, keď budeme k svojej činnosti pristupovať s otvorenou mysľou a necháme si priestor pre zlepšenie.

 

Rýchlosť čítania môže znásobiť množstvo učiva, ktoré sa naučíte

Predstava o rýchlosti čítania môže byť dvojaká. Ak text čítame rýchlo, čítame ho zároveň aj veľmi plytko a teda nevnímame, čo čítame. Na druhej strane je tu zdokonaľovanie čítania. Tým, že zvýšite tempo čítania, cvičíte svoj mozog, ktorý oveľa rýchlejšie spracuje slová. Budete schopní čítať celé reťazce slov bez toho, aby sme si predstavovali každé slovo z reťazca jednotlivo, čím svoje učenie spomaľujete. Čím viac textu dokážete takto spracovať, tým viac informácii sa naučíte.

 

Prax, prax a prax

Množstvo vedomostí, ktoré sú vám podávané a chcete sa ich naučiť, sú len v teoretickej rovine. Povedia vám o fyzikálnych veličinách, javoch, no pre vás sú to len abstraktné pojmy. Keď vás vezmú na futbalové ihrisko, kde vy sami počítate trajektóriu lopty, vplyv gravitácie či vektory, zrazu všetky tieto pojmy dostávajú význam. Preto je prax vítaná vo všetkých smeroch výučby, aj keď mnohí študenti si jej váhu a  prospešnosť vôbec neuvedomujú.

 


Zdroj: sciencealert.com
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku