Vždy, keď sa učíme, zároveň zabúdame

Vedci skúmaním myší zistili, že vždy, keď dochádza k učeniu nových informácií, mozog zabúda.
Vedci skúmaním myší zistili, že vždy, keď dochádza k učeniu nových informácií, mozog zabúda. / Foto: Bigstock

Hovorí sa, že akonáhle sa naučíte bicyklovať alebo korčuľovať, už to nikdy nezabudnete. Nový výskum, ktorý uskutočnili na Univerzite Pablo Olavide v Seville v Španielsku však naznačuje opak. Náš mozog sa aktívne snaží v istých situáciách zabudnúť to, čo sa naučil.

 

Jednoducho povedané, zatiaľ, čo čítate tento článok, váš mozog sa práve urputne snaží na niečo zabudnúť.

Pokusmi na myšiach vedci bližšie študovali oblasť mozgu s názvom hippocampus, ktorá je dlhodobo známa tým, že pomáha vytvárať spomienky. Tie spomienky, ktoré sa dostanú do mozgu prostredníctvom neurónového spojenia pozdĺž hlavnej cesty sú najsilnejšie.

Vedecký tím skúsil zablokovať hlavnú cestu v mozgu, čo viedlo k zisteniu, že myši už neboli schopné sa učiť a zapamätať si to. Ak sa však myši niečo naučili pred tým, než vedci zastavili tok informácií prúdiacich cez hlavný ťah, myši boli schopné si to pamätať. Týmto pokusom celý vedecký tím potvrdil, že tento hlavný prúd je zapojený do formovania myšlienok, ale nie je nevyhnutný pre vyvolanie spomienok. „Toto je prvýkrát, kedy bola dráha mozgu spojená so zabúdaním- teda aktívnym mazaním spomienok,“ hovorí Cornelius Gross, ktorý vedie pracú European Molecular Biology Laboratory (EMBL).


Pokusy blokovať hlavnú trasu však mali aj nečakané dôsledky. Spoje pozdĺž nej boli do veľkej miery oslabené, čo spôsobilo vymazávanie pamäte. Zablokovanie tejto dráhy by nemalo mať žiaden vplyv na jej silu, no po podrobnejšom preskúmaní sa prišlo na oslabenie aktivít tejto dráhy, ale v iných oblastiach mozgu. Zaujímavý fakt, korí vedci priniesli je, že aktívny tlak zabúdania informácií prichádza len v tom momente, keď sa mozog vzdeláva, teda sa nachádza vo vzdelávacom procese. Keď vedci hlavnú trasu zablokovali počas iných aktivít, sila spojenia zostala nezmenená a k zabúdaniu neprichádzalo.

 

„Jedným z možných vysvetlení je to, že náš mozog má obmedzený priestor, a keď sa vzdelávame, je potrebné oslabiť niektoré spojenia, aby sa uvoľnilo miesto pre ostatné informácie. Ak sa chcete učiť nové veci, musíte zabudnúť to, čo ste sa naučili dávno pred tým,“ vysvetľuje Gross. Výskum tiež nasmeroval niektorých vedcov k hľadaniu spôsobov, ako cielene zabudnúť na traumatické zážitky a ťažké emočné situácie aj pomocou spomínaných prístupov. Pokusy boli vykonávané na geneticky upravených myšiach a s pomocou laboratória Maja Köhn v EMBL.

 


Zdroj: sciencedaily.com
Čítajte viac o téme: Výskum, Pamäť
Zdieľať na facebooku