Projekt Celé Slovensko číta deťom: Čítajte deťom aspoň 20 minút denne!

Tento rok sa projekt čítania deťom uskutoční od 5. – 9. júna 2017. Pridáte sa?
Tento rok sa projekt čítania deťom uskutoční od 5. – 9. júna 2017. Pridáte sa? / Zdroj: celeslovenskocitadetom.sk

Projekt Celé Slovensko číta deťom je primárne venovaný deťom a rodine. Čítanie deťom prináša mnohé benefity, o ktorých mnohí ani netušia.

„Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier,“ uvádza sa na stránke www.celeslovenskocitadetom.sk. Prehlbuje komunikáciu medzi rodičom a dieťaťom, vďaka čomu stmeľuje vzťahy. Okrem toho podporuje emocionálne, psychické a morálne zdravie detí a mládeže.

 

Tento rok sa projekt čítania deťom uskutoční od 5. – 9. júna 2017 a nesie sa v znamení hesla „Poď, budem ti čítať!“ s dôrazom na myšlienku „Čítajme deťom 20 minút každý deň!“

 

 

V rôznych mestách sa uskutoční čítanie detských kníh významnými osobnosťami mesta alebo daného regiónu, často sú to umelci, spisovatelia, športovci alebo vedci. Program býva obohatený hudobným programom a diskusiou o knihách a dôležitosti čítania. Stretnutie detí s osobnosťami môže ovplyvniť pozitívne ich životný postoj, tvorbu a posilniť ich vieru vo veľké vzory.

Čítanie prebieha v knižniciach, umeleckých priestoroch, koncertných sálach. Deti môžu zažiť čítanie v netradičných priestoroch a to umocní zážitok s čítania ešte viac. Projekt nezabúda ani na choré deti, takže čítanie prebieha aj v detských oddeleniach nemocníc a v ústavoch sociálnych služieb.

Do projektu sa nezapájajú len školy a knižnice, môžu sa zapojiť aj iniciatívni rodičia, materské centrá, detské domovy. Dôležitá je spoločná myšlienka – čítať deťom 20 minút každý deň!

 

Pravidelné hlasné čítanie prináša:

 • uspokojuje najdôležitejšie emočné potreby dieťaťa
 • vytvára pevné puto medzi rodičom a dieťaťom
 • podporuje zdravý psychický vyvoj dieťaťa
 • podporuje jeho sebavedomie
 • dáva mu pocit istoty, zázemia, spolupatričnosti
 • rozvíja jazyk, slovnú zásobu, dáva slobodu vyjadrovania
 • formuje budúceho čitateľa a aj jeho písomný prejav
 • učí samostatnému mysleniu, logickému, ale aj kritickému
 • rozvíja predstavivosť
 • zlepšuje sústredenie
 • trénuje pamäť
 • prináša všeobecné znalosti

 

Čítanie má na vývoj detí veľký vplyv

S čítaním deťom na tom nie sme dobre ani podľa medzinárodných či domácich analýz. Znepokojivé výsledky nám prinášajú medzinárodné testy čitateľskej gramotnosti PISA, podľa ktorých majú slovenské deti nízku úroveň pochopenia textu.

Slabé väzby na knihy od detstva potvrdil aj nedávny prieskum agentúry TNS Slovakia z roku 2015. Na Slovensku podľa neho každému tretiemu dieťaťu od 2 do 8 rokov čítajú rodičia len príležitostne alebo vôbec. Deje sa tak z rôznych dôvodov, napr. rodičia sa s deťmi venujú iným voľnočasovým aktivitám, domácnosť nedisponuje detskými knihami, rodičia ani sami nečítajú. Viac ako tretina rodičov – 36 % si s deťmi číta príležitostne alebo vôbec. Necelá polovica – 45 % číta svojim deťom každý deň, prípadne viac ráz do týždňa. Z prieskumu vyplynul aj fakt, že rodičia čítajú častejšie malým deťom, po nástupe detí do školy už od tejto aktivity upúšťajú.  S polovicou detí (49 %) vo veku 2 – 5 rokov a s dvomi tretinami (66 %) detí vo veku 6 rokov si rodičia čítajú viackrát do týždňa, pri 7. ročných deťoch je to 30 % a pri 8. ročných iba 14 %. Prieskum tiež ukázal, že otcovia si s deťmi čítajú trikrát menej ako mamy. Každý deň číta knihy svojim deťom 28 % matiek, ale len 10 % otcov.

Čítajte viac o téme: Čítame s deťmi
Zdieľať na facebooku