Týchto 10 vecí mladí nevyhnutne potrebujú pre život, no v školách ich to neučíme

V školách učíme deti množstvo zbytočností, no to, čo budú v živote určite potrebovať, im odovzdávať zabúdame.
V školách učíme deti množstvo zbytočností, no to, čo budú v živote určite potrebovať, im odovzdávať zabúdame. / Foto: Pexels

Súčasné učebné osnovy sú preplnené, ale učia sa študenti hlavne to, čo potrebujú?

 

V škole sa mladí ľudia učia veľké množstvo vecí. Reálny život však ukazuje, že mnoho vecí, ktoré potrebuje človek počas života najviac vedieť, sa často v škole nevyučuje alebo sa vyučuje len v malej miere. Ktoré zručnosti počas života potrebujú ľudia najviac?

 

1. Ako sa pripraviť na pracovný pohovor

Hlavným zmyslom školy je pomôcť žiakom a študentom pripraviť sa na pracovný život. Niektoré vysoké alebo stredné školy ponúkajú kariérne poradenstvo, ale týmto záležitostiam sa venujú väčšinou len okrajovo. Podobne je tomu aj v základných školách. Určité informácie žiaci dostávajú, ale nie je dostatok času na podrobné zoznámenenie sa so všetkými reálnymi možnosťami. Odborníci sú presvedčení, keby sa žiaci podrobnejšie venovali zoznamovaniu s jednotlivými druhmi práce, zamestnávateľmi, reálnymi podmienkami v konkrétnej práci a platovými možnosťami, vedeli by sa v živote lepšie rozhodovať. V súčasnosti to často končí tak, že žiak si nejakú školu vyberie, ale robí niečo úplne iné. Jedna- dve prednášky o výbere povolania nestačia, tejto problematike by malo byť venovaných čo najviac času. Súčasťou tejto prípravy by mali byť exkurzie do firiem, zvládnutie písania životopisu a trénovanie pracovného pohovoru.

 

2. Informácie o duševnom zdraví a pozitívnom myslení

Vďaka telesnej výchove si žiaci a študenti posilňujú svoje telo a  zdravie. Škola by ich však mala naučiť pracovať aj so svojou mysľou a duševným zdravím. V dnešnej dobe je tiež veľmi dôležité naučiť žiakov pozitívne myslieť, pracovať so stresom a úzkosťou či poskytnúť im informácie o tom, ako sa vyhýbať závislostiam.

 

3. Schopnosť myslieť ako počítačový vedec

Na základe zistení organizácie Code.org na mnohých školách sa ešte stále neučí pravidelne programovanie, a to aj napriek tomu, že práve ono patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce odvetvie a najviac ziskovú profesiu. Aj keď človek nemá v pláne stať sa programátorom, schopnosť myslieť ako počítačový vedec patrí medzi základné zručnosti, z ktorých môže mať prospech každý. Je to niečo podobné, ako keď sa učíme matematiku, fyziku alebo angličtinu.

 

Foto: Bigstock

4. Rýchle čítanie

Rýchle čítanie z detí neurobí géniov ani im nemusí pomôcť porozumieť lepšie  knihám, ale aj napriek tomu metódy rýchleho čítania môžu byť pre ne užitočné. Pomôcť môže napríklad skimming. Je to jeden z nástrojov, ktoré môžete použiť na čítanie väčšieho rozsahu za krátky čas. Môžete takto získať celkový obraz o knihe skôr, než ju celú začnete čítať. Hľadáte iba hlavné, dôležité myšlienky. Čítate len to, čo je dôležité pre vás účel. Prezeranie prebieha pri čítaní a umožňuje, aby ste sa pozerali na detaily hlavných myšlienok. Skenovanie je ďalším užitočným nástrojom pre urýchlenie čítania. Na rozdiel od metódy skimming, pri skenovaní sa pozriete len na konkrétne skutočnosti alebo informácie bez čítania všetkého. Pre úspešné skenovanie musíte pochopiť, ako je text štruktúrovaný. Môžete si nájsť konkrétne informácie, ktoré potrebujete. Rýchle čítanie nie je potrebné len v čase štúdia, ale aj v bežnom živote.

 

5. Time management

Kurzy time managementu navštevujú väčšinou vedúci pracovníci, ale realita je taká, že vedieť si rozložiť čas by mali vedieť už študenti. Nielen vedúci pracovníci, ale všetci ľudia by mali mať vedomosti o tom, ako zo svojho obmedzeného času vyťažiť maximum. Metódy riadenia času sú vyučované na niektorých stredných či vysokých školách v rámci určitých kurzov, ale odborníci tvrdia, že študenti by sa mali tejto problematike systematicky a čo najčastejšie venovať.

 

6. Zručnosť učiť sa

Jednou z najdôležitejších vecí, ktoré by sa mladí ľudia mali v škole naučiť, je zručnosť rýchlo a správne sa učiť. Súčasťou by malo byť tiež naučiť sa správne písať poznámky, naučiť sa rôzne techniky učenia, správne písanie testov, spôsoby rýchleho zapamätávania a podobne.

 

7. Základné vedomosti o peniazoch

Deti by sa o peniazoch malo učiť hlavne doma od rodičov, ale nie vždy dieťa v rodine získa vzdelanie v oblasti financií. Na hodinách matematiky niekedy nie je dostatok priestoru na to, aby sa žiaci naučili o výdavkoch, rozpočte, úrokoch, úveroch a podobne. A najťažšie zo všetkého je naučiť dnešných mladých ľudí, že najprv je lepšie sporiť a až potom utrácať.

 

8. Znalosti nutné na prežitie

Základné znalosti, ktoré pomáhajú pri prežití, by mal mať každý. Môžete zablúdiť v lese, vybije sa vám batéria v mobile a nebudete môcť zavolať pomoc a podobne. Človek by mal vedieť aspoň založiť oheň, mal by vedieť nájsť vodu v lese, mal by vedieť niečo uvariť z minimálneho množstva potravín, mal by vedieť poskytnúť prvú pomoc a tiež by si mal vedieť urobiť improvizované lôžko na prespatie v lese.

 

9. Schopnosť vyjednávať

V dnešnej dobe by mal človek vedieť aj vyjednávať. Môžete to využiť pri nakupovaní, pri rozhovore so šéfom v súvislosti so zvyšovaním platu, v manželstve či vo vzťahoch a v rôznych iných situáciách. V niektorých školách už existujú debatné krúžky, kde sa mladí ľudia priúčajú aj vyjednávaniu, ale podľa názoru odborníkov tieto zručnosti by si mali rozvíjať všetci študenti.

 

10. Na čom je založené zdravé manželstvo či výchova detí

Manželstvo i výchova detí je tvrdá práca a mladí ľudia by to mali vedieť skôr, ako do tohto zväzku vstúpia a ako sa rozhodnú prevziať zodpovednosť za život niekoho ďalšieho. Mali by vedieť, na akých princípoch je založené pevné manželstvo, ako prekonávať krízy, budovať silný vzťah i vnímať zodpovednosť za fyzický i psychický vývin detí. Uvedomovať si, že krehké prvé roky detského života s rodičmi ovplyvnia navždy ich budúcnosť a to, ako budú na ne reagovať, je veľmi dôležité.

 


Zdroj: medium.com
Zdieľať na facebooku