Nechce sa vám učiť na skúšky? Pomôcť vám môže aj učenie v trojici

Mnoho ľudí sa skupinovému učeniu vyhýba, pretože si myslia, že je neefektívne a zdĺhavé. Takéto učenie má však naopak viacero výhod.
Mnoho ľudí sa skupinovému učeniu vyhýba, pretože si myslia, že je neefektívne a zdĺhavé. Takéto učenie má však naopak viacero výhod. / Foto: Bigstock

Mnoho ľudí sa skupinovému učeniu vyhýba, pretože si myslia, že je neefektívne a zdĺhavé. Výhoda skupinového učenia, napríklad na internáte, však spočíva v tom, že to, čo sa naučíte, si môžete aj  hneď overiť, lebo máte možnosť hneď svoje vedomosti využiť. Buď ich niekomu v skupine poviete, alebo tomu, kto učivu ešte nerozumie, učivo vysvetlíte.Veď už je dávno dokázané, že najlepšie si nové poznatky zapamätáme vtedy, keď učíme niekoho iného.

Skupina okrem iného vplýva na študentov aj motivačne. Nikto sa necíti so svojimi otázkami a problémami osamotený. Skupina tiež pomáha udržiavať sebadisciplínu jej členov, pretože pravidelné stretnutia každého nútia sa na danú tému pripraviť. Skupinové učenie je všestranná metóda. Môžete sa vzájomne skúšať, spracovať tému, objasňovať problémy, čítať spoločne zložité texty, pripravovať prezentácie alebo o problematike diskutovať. Učenie v skupinách veľmi podporuje kreativitu, pretože každý vníma a vníma informácie iným spôsobom. Jeden uvažuje analyticky a detailne, druhý komplexne, tretí sa zameriava na čísla. Každému vyhovujú iné činnosti, každý si pamätá niečo iné. Pri diskusii pomáhajú hlavne spontánne otázky. Pri vzájomnom vysvetľovaní sa často poodhalia logické problémy, chýbajúce informácie a nové prístupy.

 

Pravidlá efektívneho skupinového učenia

Ak je počet členov v skupine väčší ako štyria, disciplína klesá. Ideálne je, keď ste traja. Hneď na začiatku vašich stretnutí si dohodnite nasledujúce pravidlá:

  • Kto príde na stretnutie neskoro, môže dostať nejaký trest. Napríklad pripraví pre všetkých na budúce stretnutie občerstvenie. Ak niekto opakovane narúša prácu v skupine, tak je lepšie ho zo skupiny vylúčiť.
  • Vopred sa dohodnite, že budete pracovať produktívne. To znamená, že si presne určíte, koľko strán sa naučíte a ktoré kapitoly si chcete spoločne naštudovať.
  • V trojici sa učte hlavne náročnejšie témy. Nevenujte čas témam, ktoré sú jednoduché a môžete sa ich naučiť sami doma.
  • Vzájomne sa pri učení dopĺňajte. Každý študent chápe niečo lepšie, niečo horšie. Každý sa môže stať odborníkom na inú látku, a tak sa vymieňajte pozíciu experta podľa toho, čomu kto najlepšie rozumie.
  • Ak nikto v skupine nejakú tému nepochopí, choďte za vyučujúcim. Ten, keď bude vidieť, že nerozumiete niečomu traja, má väčšiu motiváciu vysvetliť učivo ešte raz.
  • Jeden študent môže o téme referovať, ďalší môžu dávať otázky. Dobré je tiež, keď na spoločné stretnutie prídete aspoň trochu pripravení, to znamená, že si tému aspoň prečítate, aby ste mali predstavu o tom, čo sa vlastne idete učiť.
  • V rámci spoločného učenia si môžete občas urobiť 10-15 minútovú pauzu, počas ktorej pracuje každý sám a napíše otázky, problémy, nápady, ktoré s témou súvisia. Potom si prečítajte, čo ste v priebehu samostatnej práce zaznamenali do zošita.

Skupinové učenie vo trojici vnáša do učenia väčšiu dynamiku a je ideálne pre brainstorming a pre kreatívne procesy.

 

Ďalšie formy skupinového učenia

Niekedy môžete vyskúšať aj učenie vo dvojici. Učenie vo dvojici je ideálne pri vzájomnom skúšaní, pri práci na projekte alebo pri analýze zložitejšieho textu. Je to najlepšia forma koučinku, napríklad keď jeden druhému vysvetľuje nejakú tému, ktorej ten druhý nerozumie alebo pri jej preberaní nebol v škole.  Už som spomínala, že ak je počet členov v skupine väčší ako štyria, disciplína klesá, ale existujú situácie, keď je vhodné sa učiť aj vo štvorici. Má to zmysel pri naozaj zložitých témach, ktorým sa dá ťažšie porozumieť. Osem očí a uší viac vidí a počuje. A keď štvorica učivu porozumie, môžete sa rozdeliť do dvojíc a v dvojiciach si učivo zopakovať.

 

Ako nájsť vhodných ľudí do skupiny

Keď si stanovíte jasné a presné zásady učenia, môžete sa spoločne učiť aj s kamarátmi a nebudete sa priveľmi rozptyľovať. Musíte však všetky pravidlá dodržiavať, v opačnom prípade sa môže učenie zmeniť na obyčajné priateľské stretnutie, pri ktorom sa síce dobre porozprávate, ale nenaučíte sa nič. Čo je však najdôležitejšie, spájajte sa s ľuďmi, ktorí majú skutočnú chuť učiť sa. Ak natrafíte na niekoho, kto nevyvíja ani záujem, ani aktivitu, je lepšie  sa  s ním rozlúčiť, lebo vás v učení bude iba zdržovať. Je dobré po určitej dobe sa navzájom v učiacich  skupinách striedať. Možno budete prekvapení, koľko sa toho môžete naučiť práve od ľudí, ktorých možno nemáte až tak radi, ale nič vám nebráni v tom, aby ste sa občas spolu učili. Veď škola je aj o tom, že sa učíte spolupracovať a vychádzať s rôznymi typmi ľudí. Na pracovisku to určite využijete. Tam si totiž väčšinou spolupracovníkov nemôžete vyberať, a tak prácu s rôznymi typmi ľudí si vyskúšajte už pri učení v skupinách. Budete na reálny život lepšie pripravení.

 


Zdroj: Martin Krengel: Tajemství efektívního učení
Čítajte viac o téme: Efektívne učenie
Zdieľať na facebooku