Hľadáte prácu snov? Poďte učiť!

  

"Deti sú hostia, ktorí sa pýtajú na cestu. My, učitelia, sme sprievodcovia, ktorí ich  sprevádzame a doprevádzame na tejto ceste. A sme aj tí, ktorí povzbudzujeme, aby sa deti nevzdávali, keď sa potknú.“

(Prekopová Jiřina; Schweizerová Christel)

 

Viem, že postavenie učiteľa je často nezávideniahodné, ponižujúce, ba priam traumatizujúce.  Musí  denno-denne  zápasiť s finančnými problémami, arogantnosťou nielen zo strany žiakov, ale často aj rodičov, okrem učenia musí riešiť tisíc ďalších vecí. Ale aj napriek týmto a ďalším skutočnostiam, je tu predsa len niečo, čo nám dáva právo byť hrdí na naše povolanie. Nech je to už tak či onak, spoločnosť nás potrebuje a aj napriek jej často nelichotivému postoju k učiteľskému povolaniu, táto práca je ešte stále viac než len práca. Je to dream job. A prečo by ste ho mali zažiť?

1. Je to  profesia, ktorá je prospešná pre celú  spoločnosť

Či si to verejnosť chce priznať alebo nie, stále sa akosi od učiteľa očakáva vysoká zodpovednosť za výchovu detí, za zdravie, bezpečnosť  a  ich osobnostný rast, za akési očakávanie zázraku zo strany rodičov a ostatných ľudí. Takže táto profesia je pre svet veľmi dôležitá a má teda veľký zmysel ju vykonávať.

2. Je to profesia, ktorá bude mať aj v budúcnosti perspektívu

Hoci niektoré povolania už zanikajú alebo záujem o ne klesá, práca učiteľa má ešte stále perspektívu. Školy tu budú vždy. Aj v čase rozkvetu, aj v čase krízy.

3. Je to veľmi vznešené povolanie

Už Ján Amos Komenský učiteľom odkázal: „Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, i celému svetu! Už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených pováh.

4. Učenie je  maximálne tvorivá práca

Ja a moji kolegovia sme pripravili za posledné obdobie obrovské množstvo kultúrnych programov, prezentácií,  scénok, pracovných listov a záverečných prác. Nespočetne krát sme boli počas roka v jednom momente učiteľmi, režisérmi, scenáristami, spisovateľmi, hercami, koučami, výtvarníkmi, spevákmi, športovcami...S deťmi sme sa smiali i plakali. Vďaka toľkým aktivitám prežívali nespočetné množstvo emócií. Poznáte ešte nejakú prácu, kde sa vám toto môže stať?

5. Učiteľ sa donekonečna učí

Tým, že sa učiteľ neustále učí, má prehľad o novinkách, jeho myseľ je v kondícii a  zostáva duchom večne mladý. Vzhľadom na to, že je učiteľ v kontakte stále s novou generáciou mladých ľudí, nemôže zastať a táto skutočnosť ho dennodenne poháňa vpred. Učíme sa preto stále z rôznych zdrojov, ale aj od detí, ktoré sú nevyčerpateľnou studnicou nápadov.

6. Učiteľ sa často smeje

Nebudem vám klamať. Vždy to na hodinách ružové nie je. Pravda je však taká, že učiteľ a hlavne ten, ktorý učí malé deti, sa smeje častejšie ako ľudia v iných povolaniach.  A to je tiež výhoda, veď smiech je liek.

7. Učiteľ si neustále precvičuje svoju vytrvalosť

Učiteľ dokáže vytrvalo čakať na výsledok, vie byť vytrvalo zhovievavý, odpúšťajúci a empatický. Všetky tieto vlastnosti robia z neho lepšieho človeka nielen v škole, ale aj v súkromí.

8. Učiteľ dokáže byť neustále nápomocný

Dnes  všeobecne existuje tendencia starať sa o seba a ignorovať problémy iných. No učiteľvôbec nie je slepý voči potrebám a problémom druhých. Veď pri deťoch to ani ináč nejde, ich úsmev a nevinné oči (hlavne u tých maličkých) v učiteľoch formuje vysokú dávku altruizmu, ktorý je pre dnešný svet viac než potrebný.

9. Učiteľ spoznáva veľké množstvo ľudí

Jednou z najlepších možností ako urobiť svoj život zaujímavejším je  aj spoznávanie nových ľudí. Každé spojenie,  ktoré si vytvoríte s iným človekom,  či už s kolegami na pracovisku, na školeniach, pri tvorbe projektov, zbieraní kreditov je ako otvorenie malých dverí do sveta. Ak je toto spojenie skutočne cenné, môžu títo ľudia s vami zdieľať množstvo zaujímavých udalostí, nápadov a skúseností, ktoré zažili. A tak sa váš život stále obohacuje o nové skúsenosti, zážitky a poznanie nových vecí.

10. Učiteľ dokáže  počúvať ostatných

V dnešnej dobe, keď každý chce byť hviezdou a stredobodom pozornosti, mnohí učitelia majú vypestovanú obdivuhodnú vlastnosť, a to schopnosť počúvať iných. Vďaka tejto vlastnosti môžu mať veľa priateľov a ak sú tí  priatelia ešte aj dobrí a milí, je to pre vyčerpaného učiteľa ďalší zdroj pozitívnej energie.

11. Učiteľ sa dokáže na svet pozerať očami dieťaťa

Niekedy je to obrovská výhoda, ktorá nám pomáha svet vidieť krajším, ako v skutočnosti je.

12. A čo je najdôležitejšie?

Učitelia nie sú draví, skorumpovaní a bezohľadní karieristi bez svedomia (až na výnimky). Práve naopak, sú veľmi skromní, zodpovední a pracovití. Z hľadiska rozvoja osobnosti sú to veľmi pozitívne vlastnosti, ktoré majú z dlhodobého hľadiska veľmi priaznivý vplyv na  duševnú rovnovhu a pocit šťastia. MUDr. Ján Hnízdil, odborník v oblasti komplexného  rehabilitačného lekárstva, povedal: „ Práca ktorá prináša osoh čo najväčšiemu počtu ľudí, je najzdravšia.“

 

 

Podľa vedeckých zistení  Sonji  Lyubomirskej, profesorky  University of California, na pocit šťastia vplýva predovšetkým tvorivosť, práca so sociálnymi skupinami, ochota pomáhať, láskavosť, súcit a pokora. Takmer všetky vymenované javy sprevádzajú učiteľov každý deň. Keby si viac uvedomovali svoje významné postavenie v spoločnosti, nenahraditeľnosť ich práce  a všetky vymenované pozitívne veci, ktorými je nabitý ich bežný život, asi by boli šťastnejší aj napriek tomu, že majú veľmi nízke mzdy. Je úplne jasné, že dnešná doba preferuje konzum, hedonizmus a pocit vlastníctva, ale z dlhodobého hľadiska práve vďaka pozitívnym morálnym hodnotám práve skupina učiteľov môže byť v budúcnosti považovaná za tých, ktorí to nevzdali ani v čase marazmu a zostali ĽUĎMI.

 

Vy, milí stredoškoláci, ktorí uvažujete o štúdiu učiteľského povolania, nenechajte sa zmiasť zlou náladou v spoločnosti. Naša práca je krásna a vždy záleží od človeka, ako sa na veci okolo seba pozerá.

 

Vy, študenti pedagogiky, buďte už teraz pyšní na vašu budúcu prácu. Hoci nebudete nikdy bývať v obrovských vilách a nebudete jazdiť v luxusných autách, skutočnosť, že robíte a budete robiť pozitívne veci pre tento svet, budú silným hnacím motorom nielen vo vašej motivácii nevzdať to, ale aj pri formovaní  osobného pocitu šťastia.

Autor: PaedDr.Jaroslava Koníčková, učiteľka na ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade

Zdieľať na facebooku