Ako byť úspešný aj po skončení školy?

  Foto: Pexels

O chvíľu zmaturujete alebo urobíte štátnice. Šťastní budete v ruke držať vysvedčenie alebo diplom. Nabití vedomosťami sa pustítte do víru života. Práve v škole ste prežili prvé úspechy, viete, ako chutí skutočná radosť z dobrej známky alebo z dobre zvládnutých skúšok. Práve škola ponúka najviac možností na prežitie úspechu a na spoznávanie týchto pocitov. Veľa vecí ste sa naučili v škole, ale tie vám ešte nemusia  zabezpečiť úspech aj v reálnom živote. Reálny život taktiež ponúka možnosti na prežívanie úspechu, ale často sú to úspechy iného charakteru, na aké ste doteraz boli zvyknutí. Na to, aby ste mohli uspieť, potrebujete ešte niečo navyše. A uspieť chce skoro každý a väčšina chce byť aj najlepším vo svojom odbore. Ako sa čo najskôr dopracovať k takýmto výsledkom?

 

1.Choďte za tým, čo vás bude skutočne napĺňať

Úspech je však čisto osobná záležitosť. Jeho prejavom je spokojnosť a sebarealizácia. A vôbec nesúvisí, ako si to mnohí ľudia myslia, od výšky bankového konta, množstvo funkcií v politickej strane, dokonalých kriviek tela či vysokopostaveného partnera po našom boku. Pocit úspechu môže mať aj žena v domácnosti, ktorá sa zodpovedne a s láskou stará o svoju rodinu, úspešným sa môže cítiť vychovávateľ v detskom domove, ktorý priviedol k šťastnému životu niekoľko svojich zverencov, úspech môže cítiť predavačka, ktorá zvláda byť celé dni milá a svojou ochotou povzbudzuje druhých, či zdravotne postihnutí ľudia, ktorí sa úspešne začlenili do spoločnosti. Meradlom úspechu teda nie sú už spomínané peniaze, obdiv druhých, funkcie, ale spokojnosť s naplnením svojich túžob a cieľov. Nikdy sa neporovnávajte s druhými, pretože nepoznáte ich možnosti a úroveň poznania. Pocit neúspechu a sklamanie zo života môže prameniť aj z toho, že človek nekráčal za svojím veľkým snom. Vyštudoval školu, na ktorú ho prihlásili rodičia, venoval sa športu, pre ktorý ho zmanipulovali kamaráti, cestoval tam, kde to bolo práve populárne, robil určitú prácu len preto, aby mu ostatní závideli. Jednoducho, nerobil to, po čom skutočne túžil, o čom skutočne sníval a na čo bol reálne predurčený. A tak si predovšetkým uvedomte, čo vlastne v živote chcete robiť, spoznávajte svoje vlastné potreby. Iba vtedy, ak budete kráčať za vlastným snom, pocítite skutočnú radosť z úspechu. Totiž iba vtedy vložíte maximum síl a energie do práce, ktorú robíte.

 

Človek, ktorý v sebe vycíti, na čo je predurčený, akou činnosťou a prácou má robiť svet krajším a ľudí okolo seba šťastnejšími, takýto človek nemá túžbu sa porovnávať, závidieť, intrigovať a nenávidieť. Každý v sebe ukrýva množstvo schopností, ktoré však musí objaviť a potom neustále vzdelávaním rozvíjať. Človek, ktorý je spokojný sám so sebou, rozsieva lásku okolo seba. Keď máte v srdci lásku, vládne vo vás pokoj, zrazu sa vytráca túžba porovnávať sa s inými, neprehlbujete v sebe  negatívne nálady a stávate sa  aj odolnejšími voči vonkajšiemu tlaku. Život od vás nechce, aby ste stále stáli na vrchole. Žiada len, aby ste podľa momentálnych skúseností a možností robili najlepšie to, čo môžete. Keď takto žijete, úspech môžete cítiť každý deň.

 

2. Nevzdávajte sa pri prvom neúspechu

V práci stretnete veľa vyhorených ľudí, ktorí sa vám budú snažiť naznačiť, že takmer nič nemá zmysel. Vôbec si nevšímajte týchto zlodejov snov. Nedajte sa vtiahnuť do priemernosti. Ďalší sa vám budú snažiť nahovoriť, že niektoré veci sú také náročné, že to určite nezvládnete. To možno platí pre nich, ale nie pre vás. A ak aj niečo na prvý pokus nevyjde a na práci, ktorú robíte, vám naozaj záleží, nevzdávajte sa. Skúste to ešte raz. A ak to vyjde, zdvihnite si latku a učte sa nové veci. Alebo tie staré robte po novom. Chyby vám pomáhajú napredovať. Ľudia často nepoznajú svoje silné stránky a ak aj áno, často si ich nevážia. Stále sa snažia odstraňovať svoje nedostatky, na ktoré ich často od detstva upozorňovali jednak rodičia, ale aj učitelia. Spoločnosť je totiž nastavená tak, že viac kritizujeme a hovoríme o nedostatkoch, namiesto toho, aby sme ľudí chválili a poukazovali na dobré javy a skutky. Na základe tohto má potom veľa ľudí nízke sebavedomie a v ničom si neveria. Keď človek nepozná sám seba a nevychádza zo svojej podstaty, nevie sa ani reálne oceniť. Zbytočne sa nesťažujte  sa na svoj život, berte ho taký, aký je. Preberajte zodpovednosť za seba. Snažte sa život čo najlepšie využiť.

 

3. Nemyslite neustále na to, čo si o vás myslia ostatní

Ak chcete naozaj uspieť, nebojte sa rozmýšľať a konať ináč ako ostatní. Kolegovia ostanú prekvapení len pár dní, potom si zvyknú na váš odlišný pohľad. Ak robíte v súlade so svojím svedomím a chcete aj pre firmu len to najlepšie, neprestávajte vo svojom úsilí. A keby aj iní hľadali vo vás zlé stránky, vyhľadajte v nich dobro. Ich postoj k vám sa časom zmení. Budujte si dobré medziľudské vzťahy, buďte ohľaduplní a zdvorilí. Vnímajúte pocity a potreby iných aj vtedy, keď to oni nerobia. Takto dokážete aj ostatných inšpirovať .k maximálnym výkonom.

 

4. Neprestávajte sa vzdelávať

Urobením záverečných skúšok nič nekončí. Pokrok ide ďalej. A tak neprestávať študovať poznatky z oblasti, ktorá vás fascinuje, ktorá vás zaujíma a v ktorej chcete uspieť. Veľa čítajte, choďte na školenia, kurzy. Nezapadnite do bežného stereotypu spočívajúceho v pozeraní televízie  či posedávaní v kaviarňach a užívaní si bežného života. Neprestávajte skúmať život okolo seba, hľadajte  a vyberte si z neho najlepšie možnosti pre seba. Vážte si česť a pravdu. To sú tie najušľachtilejšie vlastnosti chrakteru.

 

5. Buďte zvedaví

Neprijímajte informáciu len z jedného zdroja. Skúmajte pravdu z viacerých strán. Pýtajte sa nadriadených, kolegov, ale hlavne sami seba. Kto sa veľa pýta, veľa vie. Občas menej rozprávajte a viac počúvajte. Tí, čo veľa počúvajú, veľa sa dozvedia. A hovorte k veci, vyhýbajte sa zbytočnému rozprávaniu od veci a klebetám sa úplne vyhnite. Budete mať nielen pokoj v duši, ale aj viac času na podstatné veci. A keď zistíte, že všetko ešte neviete, priznajte si to. A keď si neviete poradiť sami, poproste o pomoc. Máte na to právo.

Úspešní ľudia vedia, aký je rozdiel medzi existenciou a skutočným žitím. Radujú sa zo života a často bývajú v živote šťastní. Všetko dobré, čo do života dávajú, sa im často v podobe dobra aj vracia. Skúste sa teda viac ponoriť do seba a  hľadajte to, čo vás urobí nielen šťastnejšími, ale aj nenahraditeľnými pre iných ľudí. Cena jedinečnosti sa nedá vyčísliť. Hľadajte v sebe odvahu byť jedineční, prospešní a  nenahraditeľní pre tento svet. Buďte sami sebou v tejto uponáhľanej dobe. Budete šťastnejší nielen vy, ale aj ostatní okolo vás. A vďaka tomuto zažijete POCIT ÚSPECHU.

 

O tom, čo ešte potrebujete k naštartovaniu úspešnej kariéry, si môžete prečítať aj v článku: Ako naštartovať svoju kariéru bez prešľapov

 

Čítajte viac o téme: Kariéra, Úspech
Zdieľať na facebooku