Učiteľské odbory v Británii nesúhlasia s otvorením škôl. Sú presvedčení, že učitelia nie sú dostatočne chránení

Nie všetci učitelia s návratom do škôl súhlasia.
Nie všetci učitelia s návratom do škôl súhlasia. / Zdroj: Pexels / Julia M Cameron

20.5.2020 - Jednou z otázok pri otváraní škôl je aj to, ako dokážeme zabezpečiť bezpečnosť učiteľov.

 

Pri znovuotváraní škôl po pandémií sa musí prihliadať na množstvo vecí. Je nevyhnutné zabezpečiť vhodné podmienky na návrat detí, ale aj učiteľov a ďalších zamestnancov škôl. Medzi to nepatrí len časté umývanie rúk, odstupy, či dezinfekcia priestorov, ale aj to, aby boli učitelia dostatočne chránení.

 

Tento problém sa rieši v mnohých krajinách, vrátane Spojeného kráľovstva, Nového Zélandu alebo susedného Česka. Pre určitú skupinu zamestnancov sa v niektorých krajinách udelili výnimky, ktoré do školy nemusia, inde žiadajú neotvoriť školy vôbec.

 

Vo Veľkej Británii únia učiteľov bojuje proti návratu do škôl

NASUTW, jedna z najväčších učiteľských odborových organizácií v Spojenom kráľovstve upozornila, že učitelia sa môžu legálne rozhodnúť odmietnuť vrátiť do škôl, pokiaľ nemajú zabezpečenú rovnakú ochranu ako ľudia pracujúci v prvej línii. Podľa NASUTW, ku ktorej sa v súčasnosti hlási 300 000 učiteľov, je neakceptovateľné, že pre nemocnice, domovy dôchodcov a zamestnancov naprieč krajinou boli vydané striktné opatrenia, ale rovnaké opatrenia neboli vydané aj pre školy. Tvrdia, že učitelia majú právo mať rovnakú ochranu, aby mali pocit, že ich zdravie a blaho, rovnako ako zdravie a blaho detí, nie je ohrozené.

 

V liste pre anglickú vládu NASUTW hrozí tým, že bude legálne brániť práva svojich učiteľov proti návratu do škôl od 1. júna, pretože sú presvedčení, že riskujú svoje zdravie. Ich zámerom je snaha o posunutie termínu, kedy by sa učitelia mali do škôl vrátiť, až na september.

 

Na Novom Zélande sa do práce vrátila len časť učiteľov

Na Novom Zélande sa niektoré školy otvorili už v apríli. Jedným z dôvodov, prečo nešlo o otvorenie všetkých škôl bolo to, že nie všetky deti sa do škôl vrátili, pretože rodičom bolo povedané, že v tejto fáze uvoľňovania opatrení by deti ešte stále mali zostať doma pokiaľ je to možné. Ďalším z dôvodov bolo to, že mnoho učiteľov sa do práce ani vrátiť nemohlo z dôvodu obavy o svoje zdravie. Jedna učiteľka dokonca napísala aj otvorený list premiérke, v ktorom vyjadrila svoje obavy z rozšírenia sociálnej bubliny, v ktorej žije a ako by jej návrat do zamestnania znemožnil kontakt s jej mamou.

 

Hovorca škôl, kde sa vyučuje v domorodom jazyku Maorov, Tahuri Tomoana, povedal, že viac ako tretina ich učiteľov sa do škôl nevráti z dôvodu veku alebo existujúcich zdravotných podmienok, ktoré predstavujú riziko. „Až 83 % opýtaných učiteľov povedalo, že sa necíti bezpečne pri návrate do práce,” dodal. Tahuri. „V niektorých zónach bude dostatok učiteľov na to, aby sa školy mohli otvoriť, ale inde zostanú zatvorené, pretože nevieme dosiahnuť potrebný počet učiteľov na množstvo detí.”

 

Učitelia mohli zostať doma, ak boli sami nakazení koronavírusom, alebo pokiaľ sa necítili zdraví, prípadne ak nedávno cestovali alebo prišli do kontaktu s niekým, kto bol vírusom nakazený. Taktiež mohli zostať doma, ak sa starali o niekoho, kto musí byť v izolácii alebo sú oni sami, či ľudia s ktorými žijú, definovaní ako riziková skupina. Do rizikovej skupiny ľudí patria osoby, ktoré majú chronické zdravotné problémy, ako napríklad problémy so srdcom či choroby dýchacieho traktu, ťažkú obezita (BMI hodnota 40 a vyššie), cukrovka, chronické choroby obličiek, choroby pečene alebo ľudia, ktorých imunita môže byť oslabená z rôznych dôvodov.

 

Opatrenia pre znovuotvorenie škôl a škôlok vydala aj Česká republika

Česká republika tiež plánuje znovoutvorenie školských prevádzok a 1. mája vydalo české ministerstvo školstva súbor bezpečnostných pokynov.  Zamestnanci, ktorí patria do rizikovej skupiny, alebo žijú v jednej domácnosti s niekým, kto do rizikovej skupiny patrí, majú aj naďalej vykonávať svoju prácu podľa pracovnej zmluvy. Pokiaľ je to možné, mali by mať upravené pracovné povinnosti, napríklad dodaním ochranných pomôcok. Pokiaľ takáto úprava nie je možná, zamestnanec môže doložiť potvrdenie od lekára dokazujúce, že patrí do rizikovej skupiny, a môže sa so svojím zamestnancom dohodnúť na neplatenom voľne.

Taktiež sa od nich očakáva, aby v škole a škôlke venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho zdravia.

 

Medzi rizikové faktory patrí:

1. vek nad 65 rokov s pridruženými chronickými chorobami,

2. chronické ochorenie pľúc vrátane astmy, s dlhodobou systémovou liečbou,

Š. ochorenie srdca a ciev s dlhodobou systémovou liečbou,

4. porucha imunitného systému, spôsobená napríklad imnurepresívnou liečbou (steroidy a HIV), protinádorovou liečbou, alebo po transplantácii solídnych orgánov či kostnej drene,

5. ťažká obezita (hodnota BMI nad 40),

6. liečený diabetes,

7. chronické ochorenie ľadvín,

8. ochorenie pečene.

 

Od učiteľov v škôlke sa nosenie rúšok vyžadovať nebude, od učiteľov v škole však áno. Od škôl sa nevyžaduje, aby rúška poskytli, avšak ministerstvo im odporúča, aby mali ochranné pomôcky v zásobe pre prípad potreby.

Čítajte viac o téme: Koronavírus
Zdieľať na facebooku