Čo prináša študentovi do života práca popri škole?

Foto: Pexels
Práca popri vysokej škole je pre mnohých študentov nočnou morou, no môže priniesť študentovi aj viaceré benefity. / Foto: Pexels

Vysoká škola už dávno nie je len bezstarostným obdobím v živote mladého človeka. S narastajúcimi životnými nákladmi mnoho študentov popri vysokej škole pracuje. Niektorí študenti pracujú, aby mohli ísť na letnú dovolenku či lyžovačku, ale mnohí nemajú žiadnu rodičovskú finančnú podporu ani štipendium, takže pracujú na pokrytie základných výdavkov ako je ubytovanie či jedlo. Zatiaľ čo niektorí študenti vnímajú toto životné obdobie ako obdobie svojho rozvoja, iní by si želali, aby pracovať nemuseli vôbec a mohli sa radšej sústrediť na školu. Ako teda práca vplýva na život študenta?

 

Čas

Študent, ktorý popri škole pracuje, má menej voľného času. Čas sa môže javiť ako problém pri zapájaní sa do mimoškolských aktivít, pretože študent má menej voľného času na to, aby sa zapájal do dobrovoľníctva, športu, či krúžkov. Pracujúci študenti však vedia, ako si svoj čas zariadiť a využiť ho efektívnejšie, takže im stále zostane dostatok času na všetky mimoškolské aktivity a na štúdium. Avšak je nutné, aby študent poznal svoje hranice. Ak si toho vezme príliš veľa, a bude sa snažiť stíhať školu, prácu, voľnočasové aktivity, a nenechá si žiadny čas na oddych, môže za krátku dobu vyhorieť.

 

Akademický výkon

Vplyv práce na akademický výkon je stále otázkou pre mnohých výskumníkov, ale aj pre študentov samotných. Často sú práve tí študenti, ktorí majú prácu, viac motivovaní, pretože musia viac obetovať. Ich väčšia motivácia môže takisto viesť aj k lepším akademickým výkonom. Práca zároveň rozvíja v študentovi mnohé vlastnosti, napríklad ho naučí lepšie plánovať a organizovať, čo sa študentovi zase vyplatí pri učení sa a môže viesť k lepším výsledkom v škole. Avšak nepochybne, práca berie veľa voľného času, ktoré by študent mohol stráviť štúdiom. Pri niektorých náročných odboroch napríklad práca vedie k horším známkam, pretože študent by mal stráviť čo najviac času učením sa.
Vplyv práce na akademický výkon záleží aj od toho, aký druh práce študent vykonáva. Pokiaľ je jeho práca spojená so študovaným odborom, a jedná sa napríklad o praktickú stáž, študent môže dosahovať lepšie výsledky. Ak sa jedná o prácu, na ktorú nie sú potrebné žiadne skúsenosti a nemá nič spoločné so študovaným odborom, tak práca bude mať na študenta negatívny vplyv. Taktiež nie všetci zamestnávatelia sú ochotní poskytnúť pár dní voľna, pokiaľ má študent pred dôležitou skúškou.
Študent by mal vedieť, či mu pracovanie negatívne neovplyvní jeho známky.

 

Socializácia

Na jednej strane študenti, ktorí pracujú popri škole, majú menej času na socializovanie sa, ale na tej ďalšej majú viac príležitostí na socializáciu so svojimi kolegami v práci. Viac práce pre študenta znamená menej času stráveného v baroch, ale viac času stráveného s inými ľuďmi. Brigáda, či práca na polovičný úväzok pre študenta znamená bohatší život na škole, ale taktiež aj väčšiu sociálnu sieť.

 

Vzťahy

Práca má taktiež vplyv aj na vzťahy. Zamestnanie popri škole môže študentovi pokaziť vzťah s partnerom, najmä v prípade, že druhá osoba nepracuje a má omnoho viac voľného času.

 

Skúsenosti a schopnosti

Ak má študent prácu či brigádu popri štúdiu, nepochybne si vyvinie mnohé schopnosti, ktoré by si počas štúdia bez práce nevyvinul. Študent, ktorý počas vysokej školy pracuje, je zodpovednejší, dokáže si lepšie zorganizovať prácu a čas, či má lepší time-managment. Väčšina prác, ktoré však študent vykonáva, sú nekvalifikované a rozvíjajú len nekongnitivíne schopnosti. Tieto schopnosti sa nemerajú na testoch, čiže pre študenta nie sú až tak prospešné. Často si z takejto práce študent odnesie len pracovné návyky a málo praktických zručností do ďalšieho zamestnania. Avšak pokiaľ si študent nájde prácu, ktorá má blízko k jeho odboru, nielenže mu to pomôže k lepším akademickým výsledkom, ale získa cenné skúsenosti, ktoré sa mu môžu hodiť pri hľadaní práce po škole. Taktiež sa môže stať, že mu firma ponúkne stálu pozíciu po ukončení školy, najmä ak sa jedná o stáž, či prácu na polovičný úväzok. Nakoniec, práca vyzerá v životopise skvele, avšak vyzerá ešte o niečo lepšie, pokiaľ je skúsenosť relevantná.

 

Kontakty

Sieť kontaktov je veľmi dôležitá či už pre študentov, alebo neštudentov. Ak študent nepracuje, ani sa nevenuje dobrovoľníctvu, jeho sieť kontaktov sa obmedzuje len na jeho kamarátov, kamarátov jeho kamarátov, a ľudí, ktorých môže stretnúť v škole, napríkald profesorov. Len málokedy stretne človeka z praxe. Avšak, ak študent pracuje, a jeho práca je relevantná k jeho štúdiu, môže stretnúť množstvo ľudí z praxe, ktorí ho môžu posunúť ďalej, prípadne zoznámiť s novými ľuďmi, či mu ponúknuť prácu. Na sieti kontaktov, vybudovanej počas školy, môže študent stavať ešte veľmi dlho. Nezávisle od toho či študent pracuje alebo nepracuje, mal by sa snažiť udržiavať si dobrú sociálnu sieť, profesionálnu, ale aj neprofesionálnu.

 

Peniaze

Najväčším benefitom pracovania počas školy sú samozrejme peniaze. Niektorí študenti majú rodičov ako sponzorov počas celej doby štúdia, iní majú príjmy v podobe štipendia, no a ostatní musia chodiť do práce. Mať peniaze nazvyš počas štúdia je určite príjemné, pretože študent si môže dovoliť viac ako za normálnych okolností, avšak ak to má ísť na úkor školy, nie je to to správne riešenie. Existuje množstvo riešení, ako si užiť to najviac zo študentského života, ako napríkald získať štipendium, či nájsť si sezónnu prácu. Avšak ak študent nemá žiadne peniaze, môže tým utrpieť jeho mentálne zdravie, môže sa dištancovať od ľudí okolo seba a vyhýbať sa im len preto, lebo si nemôže dovoliť žiadne spoločné aktivity.

Zdieľať na facebooku