Alternatívne školy

Škola Sudbury Valley: Miesto, kde môžete zažiť slobodu vo vzdelávaní

V súčasnosti existuje po celom svete približne 30 škôl, ktoré fungujú na princípe Sudbury Valley. Všetky školy tohto typu sa navzájom inšpirujú a podporujú, existujú nezávisle od seba.Hovorí sa, že na to, aby sme pochopili podstatu Sudbury Valley musíme začať inak myslieť. Deti sa vzdelávajú samy a dospelí nekontrolujú ich vzdelávanie.

Alternatívne vzdelávanie versus rovnosť šancí

Pri dnešnom boome alternatívnych vzdelávacích inštitúcií, ktorým sa dostáva široký priestor aj v našich médiách, obchádzame jeden z jeho vážnych negatívnych dôsledkov, ktorý môže v blízkej budúcnosti spôsobiť významné problémy a paradoxne znižovať celkovú vzdelanosť populácie. Je ním sociálna nerovnosť premietnutá do (ne)rovnosti šancí.