To dá rozum

Slovenskí učitelia sa v porovnaní s krajinami OECD vzdelávajú menej

Na celkové skvalitňovanie vzdelávacieho systému má zásadný vplyv aj kontinuálny profesijný rozvoj učiteľov a učiteliek. Slovenskí učitelia sa však nezvdelávajú dostatočne.

Čo obnáša práca asistenta učiteľa?

Ako vyzerá bežne práca asistenta učiteľa? V čom všetkom dokáže zlepšiť učenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia?

R. Králiková: Nemyslím si, že by sme mali technikov preceňovať. Humanitné a spoločenské vedy sú pre nás rovnako dôležité

Väčšina ľudí si myslí, že máme priveľa absolventov humanitných a spoločenských odborov a naopak málo absolventov technických. Renáta Králiková tvrdí, že to nie je pravda.

S. Lukáč: Zahraničných študentov, pedagógov i vedcov je na Slovensku málo. Je tu mnoho bariér

Najprestížnejšie univerzity majú vysoký podiel zahraničných študentov, pedagógov i vedcov. Slovensko sa nachádza v tomto smere pod priemerom krajín OECD. Aj tí ktorí k nám prídu, dlhodobo tu žiť nezostávajú. Čo Slovensko šikovným ľuďom zo zahraničia ponúka?