Nastavenie mysle

Ako sa stať skvelým učiteľom? Dodržujte tieto zásady!

Hovorí sa, že skvelý učiteľ sa neberie príliš vážne, rozumie, že deti majú život aj mimo školy, pomôže im, keď majú problém a v neposlednom rade nielen rozpráva, ale aj skutočne počúva.

Intelektuálna pokora môže žiakom výrazne pomôcť

Priznanie, že niečo nevieme, otvára podľa vedcov, priestor na to, aby sme sa čo najviac naučili, dokázali prijať iný názor a v prípade žiakov prináša aj lepšie výsledné známky.