Ľudské práva

Z. Čačová: Neexistujú žiadni nadľudia. Deti to zabúdame učiť

Prečo dnešné deti vedia o ľudských právach tak málo, čo vôbec vedia, čo si pod nimi predstaviť a čo by sme v tomto smere mohli robiť inak?

Zistenia Štátnej školskej inšpekcie o prejavoch extrémizmu medzi žiakmi na základných školách nedopadli dobre

Spomedzi sledovaných vecí, ktoré monitorovali u žiakov 8. ročníka v 81 školách, boli zaujímavé zistenia o extrémizme. Výsledky poskytli informácie o šírení a propagácii symbolov extrémizmu, o prejavoch extrémizmu v prostredí triedy alebo školy.