Mindfulness

Všímavosť (mindfulness) v triede: Pomocou týchto aktivít môžete so žiakmi precvičovať všímavosť

Všímavosť spočíva v tom (mindfulness), že venujete pozornosť tomu, čo sa deje v danej chvíli, namiesto toho, aby ste premýšľali o minulosti alebo budúcnosti. Vďaka tomu sa ľudia dokážu cítiť pokojnejšie a šťastnejšie. Existujú aktivity, ktoré môžu učitelia využívať aj v triedach počas vyučovacích hodín.

Zručnosti, bez ktorých sa dnešní školáci už v budúcnosti nezaobídu

Svet sa neustále mení a vyvíja. Jeho premenlivosť vyžaduje, aby sme sa v ňom dokázali čo najlepšie orientovať. Generácia dnešných školákov bude čeliť čoraz vyšším nárokom. Ktoré zručnosti budú pre nich veľmi potrebné?