Medzinárodné testovania

Výskum PIAAC zisťoval, akými vlastnosťami disponujú slovenskí učitelia

NÚCEM od roku 2018 realizuje Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých (PIAAC).

Testovanie PISA bude prvýkrát hodnotiť aj globálne myslenie žiakov

Okrem čitateľskej, matematickej, prírodovednej a finančnej gramotnosti budú 15-roční žiaci v rámci medzinárodného testovania PISA, ktoré pripravuje OECD, preukazovať vedomosti aj z globálneho myslenia.

PIRLS 2016: Prvé výsledky medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti štvrtákov

Slovensko sa už po štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ PIRLS. Úroveň čitateľskej gramotnosti slovenských detí sa podľa výsledkov postupne zvyšuje.

Vzdelávacie mýty, v ktoré veria ľudia všade na svete

Medzinárodné testovanie PISA neporovnáva pravidelne len školské systémy všetkých zapojených krajín, ale aj odhaľuje, ako veľa nepravdivých predpokladov stojí v ceste zlepšeniam vo vzdelávacích systémoch v mnohých krajinách. Čo sú tie najčastejšie nepravdy, ktoré si ľudia o vzdelávaní všade na svete myslia?