Sporenie na vzdelanie

Deti, ktoré rodičia podporujú v štúdiu, sú v živote úspešnejšie

Do akej miery sa vzdelanie podieľa na úspešnom živote človeka? Prieskumy hovoria, že vplyv vzdelania je zásadný a rodičia sú pri jeho získaní deťom najväčšou oporou.