Dyskalkúlia

Dyskalkúlia – porucha matematických schopností

Má vaše dieťa problémy s jednoduchými matematickými operáciami? Už v predškolskom veku mu robilo ťažkosti odhadovať množstvo a identifikovať základné číslice? Čítajte viac o dyskalkúlii - poruche matematických schopností.