Zápis do školy

Zápis detí do základnej školy pre školský rok 2016/2017

Aké s vaše povinnosti v súvislosti so zápisom dieťaťa na základnú školu a na čo nezabudnúť?