Deti a jazyky

Naučte sa po nemecky s bezplatnou hrou od Goetheho Inštitútu

Učenie jazykov je fuška. Ľahšie to ide hravou formou, napríklad aj prostredníctvom počítačovej hry. Jednu takú, a to dokonca bezplatnú, vytvoril priamo Goetheho inštitút.

Učenie cez prázdniny naozaj nebolí

Učenie počas prázdnin nemusí byť vôbec bolestivé. Neveríte? Možno by sa vaše deti naozaj mohli v prvom momente zľaknúť, že ich chcete ešte aj počas prázdnin posielať do školy a potiť kropaje potu.

Spojená škola na Tilgnerovej ulici otvorí bilingválne gymnázium

Spojená škola na Tilgnerovej ulici otvorí od školského roka 2013/2014 slovensko–anglické bilingválne gymnázium. Študentov by malo profilovať najmä k prírodovedným predmetom, pričom bude klásť dôraz na maximálne využitie praktických postupov pri vyučovaní. Do prvej triedy bilingválneho gymnázia prijmú 26 študentov.