Max Kašparů

Max Kašparů o dnešnom svete: Zhášame svetlo rozumu a ľudských vzťahov

Ako sa známy český psychiater Max Kašparů pozerá na na prežívanie Vianoc, ale aj na vnímanie dnešného sveta v 21. storočí?

Max Kašparů o rodičovstve a o vzťahoch v rodine

Ako sa pozerá uznávaný psychiater a kňaz Max Kašparů na problémy v súčasnej rodine, poslanie matky a otca v 21. storočí a na ich vzájomné vzťahy?