Morálny vývin

Ako využiť detskú predstavivosť v procese morálneho vývinu?

V súčasnosti na deti zo všetkých strán vplýva veľa rôznych impulzov. Ak chceme, aby sa správne morálne vyvíjali, je potrebné, aby od útleho detstva boli vystavované pozitívnom vplyvom.

Ako prebieha morálny vývin človeka?

Jednou z najznámejších psychologických koncepcií morálneho vývinu je teória kognitívneho vývinu. Podľa nej vývin jedinca prebieha od prvého, najnižšieho štádia k šiestemu, najvyššiemu.