Deti bez rodičov nájdu po odchode z centier pre deti a rodiny pomoc, ako zvládnuť rôzne životné situácie, aj na internete

Úsmevu ako dar sa podarilo prostredníctvom projektu Cesta do života vytvoriť unikátny systém pomoci mladým dospelým pri ich odchode z centier pre deti a rodiny.
Úsmevu ako dar sa podarilo prostredníctvom projektu Cesta do života vytvoriť unikátny systém pomoci mladým dospelým pri ich odchode z centier pre deti a rodiny. / Foto: Bigstock

Dospelosť - akokoľvek honosne tento pojem znie, okrem množstva príležitostí prináša najmä zodpovednosť. Zodpovednosť za svoj život, ale aj živobytie a samostatné fungovanie. Dospievajúcich tínedžerov sprevádzajú na tejto výnimočnej ceste väčšinou ich rodičia. Aká je ale situácia u mladých ľudí, ktorí rodičov nemajú po svojom boku prípadne ich nemajú vôbec? 

 

Niektorí to majú v živote ťažšie

Osamostatnenie mladých dospelých z centier pre deti a rodiny je jedným z najdôležitejších okamihov v ich živote. Aj oni potrebujú posmeliť a podporiť, aby tento proces zvládli samostatne, no nie osamote. Možnosti ich uvedenia do života dospelých nie sú široké, no existujú. Samotná snaha pracovníkov centier nie je najmä z kapacitných dôvodov dostačujúca. Preto v takýchto situáciách pomáhajú neziskovky a občianske združenia.

 

Tretí sektor supluje úlohu štátu a podáva pomocnú ruku aj mladým ľuďom 

Dospievajúce deti z centier pre deti a rodiny majú pri odchode z centra minimum praktických skúseností a zároveň nemajú vzor vo svojich rodičoch, aby sa dokázali úspešne osamostatniť a zaradiť do spoločnosti. S veľkými ťažkosťami samostatne a zodpovedne hľadajú riešenia zložitých životných situácií. Cítia osamelosť a neistotu pri svojich rozhodnutiach. Od roku 2017 odišlo z centier viac ako 1 000 takýchto mladých ľudí. To je vysoké číslo na to, aby sa im dokázali venovať len štátni odborní pracovníci na základe doteraz nastavenej systémovej pomoci. Významnú úlohu v celom tomto dianí zohráva práve tretí sektor. Ako?

 

Rastúce nároky na osamostatnenie potrebujú inovatívne riešenia

Úsmevu ako dar sa podarilo prostredníctvom projektu Cesta do života vytvoriť unikátny systém pomoci mladým dospelým pri ich odchode z centier pre deti a rodiny. 

Prostredníctvom série vzdelávacích aktivít sú pripravovaní na zvládnutie problémov v oblastiach, ktoré sa dlhodobo javia ako najzložitejšie, ale aj ktoré postupne prináša život sám. Sprevádzaním za pomoci dobrovoľníkov zabezpečuje, aby sa tínedžeri z CDR necítili po odchode z centra osamelí a aby sa mali na koho obrátiť. Vznikol však tiež jedinečný nápad, ako pomôcť nielen niekoľkým stovkám mladých znevýhodnených ľudí z prostredia inštitucionálnej starostlivosti, ale vôbec mladým dospievajúcim ľuďom zo znevýhodneného prostredia ako takého. 

Webová stránka www.usmev.sk/do-zivota má ukázať, ako si poradiť s vnímaním vlastnej hodnoty, s pohovorom, získaním práce, ale aj bývania. Prostredníctvom vzdelávacích videí rieši tiež zložitú otázku financií.

 


Projekt ‘Cesta do života’ je podporený z programu Active Citizens Fund - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou

Zdieľať na facebooku