Na Islande sa všetci aktéri vo vzdelávaní snažia spolupracovať a hľadať riešenia. Rovnako je tomu už aj na Slovensku

  Zdroj: FB Deti nepočkajú

Projekt Deti nepočkajú! nadviazal spoluprácu s aktérmi vo vzdelávaní na Islande a prináša prvé informácie o deťoch, školách a systéme v tejto krajine.

 

„To pozitívne na Islande je, že sa tu veci naozaj dejú na všetkých úrovniach. Od národnej stratégie, cez mestské zastupiteľstvá, až po jednotlivé školy. Všetci sa snažia spolupracovať a hľadať riešenia. V školách funguje demokracia, existuje tu systém ako do rozhodovania zapojiť aj deti,“

hovorí Renata Emilsson Pešková, islandská lektorka českého pôvodu.

 

Vznikajúca Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní na Slovensku (SKAV) má podobné ambície - prepája zástupcov kľúčových organizácií - rodičov, študentov vysokých a stredných škôl, riaditeľov, učiteľov, odborných zamestnancov a zriaďovateľov škôl, univerzít, vedcov, neziskových organizácií, firiem a podporovateľov kvalitného vzdelávania. Počas 1. kola regionálnych zasadnutí SKAV v mesiaci február 2020 sa do nej zapojili napríklad zástupcovia Slovenskej rady rodičovských združení, Študentskej rady vysokých škôl, stredoškolských parlamentov, Rady mládeže Slovenska, Združenia základných škôl Slovenska, Fóra proaktívnych škôl, Asociácie stredných odborných škôl Slovenska, Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní, Združenia miest a obcí Slovenska, Konferencie biskupov Slovenska, Asociácie pracovníkov súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, 10 univerzít, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, množstva neziskových organizácií a osobností z oblasti vedy a umenia a pod., ktorí diskutovali o spolupráci aktérov a hľadaní riešení v oblasti vzdelávania.

 

Renata Emilsson Pešková je v rámci projektu Deti nepočkajú! dôležitým aktérom. Vzhľadom na svoje dlhoročné skúsenosti s rôznymi stupňami vzdelávania na Islande postupne v rámci projektu Deti nepočkajú! sprostredkuje slovenským aktérom i širokej verejnosti niektoré aspekty vzdelávacieho systému na Islande a kontakt s ďalšími inšpiratívnymi islandskými aktérmi. Získala doktorát na Bayreuth Universität v Nemecku, 15 rokov pôsobí ako učiteľka jazykov na Islande a 7 rokov viedla Móðurmál - asociáciu zameranú na bilingválne rodiny v Reykjavíku. Momentálne pôsobí na University of Iceland a jej výskum sa zameriava na viacjazyčných študentov a bohatstvo výučby jazykov v prostredí formálneho a neformálneho vzdelávania.

 

A akú školu by Renata Emilsson Pešková dopriala deťom? Inšpirovaná fínskou spisovateľkou, maliarkou a ilustrátorkou Tove Jansson hovorí: „Všetkým deťom by som priala školu, akú majú Muminovci. Je to škola, v ktorej sa každý učí to, čo ho baví a to, v čom je dobrý. A je oceňovaný za to, v čom sa mu darí.“

 

O tom, s čím sa učiteľ na Islande bežne stretáva počas príchodu do triedy a ako sa s tým vysporiadava, sa dozviete viac v krátkom videu.

 

Zdieľať na facebooku