Obdivuhodné nápady a vedecké nadšenie mladých Slovákov ste mohli zažiť aj tento rok počas Festivalu vedy a techniky AMAVET

  Foto: AMAVET

Týždeň vedy a techniky sa úspešne skončil. Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Jubilejný, dvadsiaty ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET počas troch dní od štvrtka do soboty to aj potvrdil.

 

Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Úroveň projektov žiackych vedeckých prác, prezentovaných formou posterov, panelov, dosahuje medzinárodné parametre. Zhodli sa na tom členovia odbornej hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najúspešnejší mladí vedátori reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. V jubilejnom ročníku vysokú úroveň festivalu podčiarklo aj prostredie, v ktorom sa konal. INCHEBA EXPO Bratislava sa stalo miestom, kde vytvárajú ideálne podmienky pre prezentáciu umu slovenskej mládeže. Ako potvrdil na slávnostnom vyhlásení výsledkov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc., spojenie Festivalu vedy a techniky AMAVET s veľtrhom Bibliotéka a výstavou Pedagogika sa ukázalo ako veľmi zmysluplné a bude rád, ak aj v ďalších ročníkoch sa bude konať festival v Inchebe. Organizátor, Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, víta ústretovosť Incheby, pretože kvalitné profesionálne súťažné projekty mládeže si vyžadujú aj prezentáciu v kvalitných profesionálnych výstavných priestoroch.

Slová o vysokej úrovni vedátorských prác žiakov nie sú nadnesené. Potvrdil to aj jeden z hodnotiteľov. Doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD. vyzdvihol prácu Dušana Daniela v kategórii Matematika „Levi-Civitov symbol v Hilbertovom priestore L2“. Už samotný názov projektu vyvoláva rešpekt. Len 18-ročný Dušan vytvoril všeobecný analytický nástroj na počítanie rôznych, doteraz neriešiteľných úloh, ktoré možno uplatniť v rôznych oblastiach matematiky, fyziky, ale aj bežného života. Hodnotiteľ Andrej Ferko nás informoval, že chce zorganizovať prezentáciu Dušanovho projektu pred odborníkmi z akademickej obce. „Ak by sa potvrdila hypotéza, ku ktorej sa dopracoval mladý Dušan Daniel, bol by to významný objav, možno aj svetového meradla!“ Preto nie je prekvapením, že Dušan získal jednu z hlavných cien festivalu, postup na Intel ISEF 2018, najprestížnejšiu svetovú súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác, ktorá sa koná v Pittsburgu v USA.

Najúspešnejší žiaci z krajských kôl súťažili okrem matematiky v kategóriách Biológia, Chémia, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia. 109 žiakov prezentovalo na celoslovenskom finále 74 projektov. Opísať atmosféru troch súťažných dní slovami sa dá len ťažko. Oduševnené vystupovanie prezentujúcich nielen pred členmi hodnotiacej komisie, ale aj pred laickou verejnosťou, vyvolávalo úctu k tvorcom. Vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov napĺňalo všetkých zúčastnených optimizmom. Napätie pred vyhlásením výsledkov sa dalo krájať.

 

Záštita ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR  Martiny Lubyovej, odborná garancia Slovenskej akadémie vied a ďalších slovenských univerzít dávajú Festivalu vedy a techniky AMAVET pečať rešpektovanej súťaže a veríme, že v tomto duchu nás budú reprezentovať aj víťazi v zahraničí.

Postup na Intel ISEF 2018, najprestížnejšiu svetovú súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác, ktorá sa koná v Pittsburgu v USA, získali aj Miriam Feretová a Samuel Smoter za projekt „Testovanie cytotoxicity biomateriálov z PEEKu na mezenchýmových tukových kmeňových bunkách“. Mirka a Samko postupujú už tretíkrát po sebe na súťaž do USA. Z tejto súťaže si odniesli trofej v tomto roku v podobe druhého miesta! Predtým, v roku 2016, s individuálnymi projektami získali obaja bronzové umiestnenia na prestížnej celosvetovej projektovej olympiáde I-SWEEEP v Houstone v USA. Samozrejme, že vždy s inými vedeckými projektami.

Festival vedy a techniky AMAVET má aj významný medzinárodný charakter, čím sa vytvárajú podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. Na 20. ročníku sa zúčastnili zahraniční účastníci s desiatimi nesúťažnými projektami z Českej republiky, Belgicka, Mexika a Ruska.

Festival mal aj bohatý nesúťažný program. Pre všetkých účastníkov sa uskutočnili motivačné diskusie s vedcami, ale aj víťazmi predchádzajúcich festivalov - Science Talks. Konali sa aj kvízy na aktuálne témy z oblasti inovácii. Diskutovalo sa aj o hrách vo vzdelávaní a o inovovanej online súťaži AMAVET-u LaBáK. Stalo sa už tradíciou, že súčasťou festivalu počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku bola aj interaktívna výstava Veda netradične, organizovaná Centrom vedecko-technických informácii a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

 

Foto: AMAVET

Stručne výsledky:

Postup na The European Union Contest for Young Scientists-EUCYS 2018, Dublin, Írsko,
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:

Filip Kučerák - Trevo, stromy ako výsledok algoritmu

Janka Motešická - Vplyv regulátorov PKCδ na výsledok fotodynamickej terapie

Anna Mojžišová - Vplyv 17α-etinylestradiolu na rast Lens culinaris

 

Postup na I-SWEEEP 2018 v Houstone, Texas, USA:

Sebastian Ivan, Jakub Fecko - Spínanie odpojovačom v elektrickej stanici

 

Postup na MILSET Expo-Sciences Europe 2018, Gdansk, Poľsko:

Filip Fábik - Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu

Jana Čornáková - Vplyv vybraných sekundárnych metabolitov rastlín na biologickú aktivitu gliomových buniek

 

Postup na Vernadského národnú súťaž 2018, Moskva, Ruská federácia:

Nela Gloríková - Predikcia areálu rozšírenia večernice Saviho (Hypsugo savii) v Európe

Peter Škripko, Ján Maťufka - Potenciálne využitie lignínu a rastlinných olejov v
prevencii proti UVA/UVB žiareniu

 

Postup na Wetenschaps Expo Sciences 2018, Brusel, Belgicko:

Richard Kováč, Marco Pintér - Pomocný navádzací systém pre multirotory

Diana Musová - Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť

 

Foto: AMAVET

 

Postup na Festival vědy a techniky pro deti a mládež, Pardubice, Česká republika:

Nina Adamčíková, Ema Spáčilová - Včely volajú o pomoc 2

 

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK:

Alexandra Mýtniková, Katarína Sujová - Polymérne nanočastice ako farmakotaxíky

 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“:

Filip Fábik - Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu

 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“:

Gregor Ondra, Juraj Petruš - Vermikompostovanie je užitočné

 

Cena za najinovatívnejší projekt od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry:

Filip Fábik - Ekologické odstraňovanie polystyrénu a mäkčeného polyvinylchloridu

Diana Musová - Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť

Nina Adamčíková, Ema Spáčilová - Včely volajú o pomoc 2

 

Cena nadácie VW – Offroad Parcours v závode VW:

Juraj Frolo, Matúš Ševčík - Strojové videnie

 

Cena Koučing od Andy Profantovej:

Andrea Škvareninová, Radka Veselá - Lapač iónov

 

Hlasovanie verejnosti o najlepší projekt (2260 overených platných hlasov):

Diana Musová - Vplyv hudby na činnosť mozgu a krátkodobú pamäť

 

Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET:

Získalo 32 projektov od 43 autorov.

 


Zdroj: AMAVET
Čítajte viac o téme: Veda a technika
Zdieľať na facebooku