Analýza: Do roku 2030 porastú náklady súvisiace s diagnózou skleróza multiplex

Z dostupných dát zdravotných poisťovní vyplýva, že na Slovensku sa toto ochorenie týka 71 percent žien a 29 percent mužov, pričom 89 percent z nich je v produktívnom veku.
Z dostupných dát zdravotných poisťovní vyplýva, že na Slovensku sa toto ochorenie týka 71 percent žien a 29 percent mužov, pričom 89 percent z nich je v produktívnom veku. / Foto: Unsplash

 Bratislava 14. septembra (TASR) – Do roku 2030 budú rásť priame aj nepriame náklady súvisiace s diagnózou skleróza multiplex. Vyplýva to z najnovšej analýzy, ktorá vznikla pod odbornou garanciou Róberta Babeľu a analytikov Vysokej školy svätej Alžbety v Bratislave. Zamerali sa na analýzu dát Sociálnej poisťovne a všetkých troch zdravotných poisťovní.
      

Z dostupných dát zdravotných poisťovní vyplýva, že na Slovensku sa toto ochorenie týka 71 percent žien a 29 percent mužov, pričom 89 percent z nich je v produktívnom veku. Materiál informuje, že za posledných sedem rokov sa počet diagnostikovaných pacientov zvýšil o 32 percent. Vlani si toto ochorenie vyžiadalo celkové výdavky zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne vo výške 57 miliónov eur.
      

Analýza predpokladá, že v roku 2030 si priame náklady zahŕňajúce liečbu, diagnostiku či hospitalizácie pacientov vyžiadajú náklady vo výške 126 miliónov eur.
      

Odborníci sa zamerali aj na nepriame náklady súvisiace s týmto ochorením. V rámci nich uvažovali o faktoroch ako mortalita, práceneschopnosť, invalidita či strata produktivity. Poukázali na to, že 26 až 42 percent pacientov s diagnostikovanou sklerózou multiplex je schopných zamestnať sa.  
      

Analýza predpokladá, že celková strata produktivity u jedného trvalo invalidného pacienta, ktorý sa pre toto ochorenie nemôže zamestnať, môže presahovať čiastku 570.000 eur.
      

Odborníci diskutujúci v rámci HealthCare Innovation Fora sa zhodli, že efektívna liečba sklerózy multiplex v jej skorých štádiách môže znamenať počiatočné vyššie náklady zo strany zdravotných poisťovní, ale z dlhodobého hľadiska sa znížia náklady Sociálnej poisťovne v rámci sociálnej kompenzácie úhrad nemocenského a invalidného.
      

Predsedníčka Sekcie sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti Marianna Vitková považuje za dôležité, aby mali lekári možnosť už v skorých štádiách ochorenia indikovať pacientom z medicínskeho hľadiska čo možno najefektívnejšiu liečbu. Táto možnosť je podľa nej v súčasnosti napriek dostupnej modernej terapii obmedzená indikačnými obmedzeniami až na neskoršie štádiá ochorenia.
      

Podľa Dagmar Mojžišovej zo Sociálnej poisťovne sa aktuálne dá sledovať efekt moderných terapií, ktorý sa prejavuje na vyššej efektivite nákladov Sociálnej poisťovne. Vlani Sociálna poisťovňa schválila 770 žiadostí o invalidný dôchodok pacientov s týmto ochorením. Vek žiadateľov sa pohyboval v rozpätí 40 až 49 rokov.

Zdieľať na facebooku