Na zmenách vo vzdelávaní budú pracovať učitelia, odborníci i žiaci

Cieľom je zmodernizovať školstvo tak, aby dávalo zmysel, aby predmety na seba logicky nadväzovali a aby sa žiaci učili zmysluplné poznatky, ktoré použijú v živote a v ďalšom štúdiu.
Cieľom je zmodernizovať školstvo tak, aby dávalo zmysel, aby predmety na seba logicky nadväzovali a aby sa žiaci učili zmysluplné poznatky, ktoré použijú v živote a v ďalšom štúdiu. / Foto: Bigstock

Bratislava 25. júna (TASR) - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spolu so Štátnym pedagogickým ústavom (ŠPÚ) pracujú na návrhu zmeny kurikula základných škôl. Hlavnými piliermi budú podpora škôl a učiteľov, vnímanie rozmanitosti potrieb žiakov, ich príprava na zmeny, ktoré so sebou prináša život v 21. storočí, aj citlivejšie reflektovanie individuálneho tempa učenia žiakov. Proces prípravy sa začína v týchto dňoch zapojením širokej odbornej verejnosti a bude trvať niekoľko rokov. V piatok to potvrdila riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová.
      

Problémy vo vzdelávacom systéme zdôraznila aj pandemická situácia. Rezort školstva spolu so ŠPÚ v súlade so schváleným plánom obnovy koncipujú návrh postupnej prípravy a zavádzania zmien.
      

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) je cieľom zmodernizovať školstvo tak, aby dávalo zmysel, aby predmety na seba logicky nadväzovali a aby sa žiaci učili zmysluplné poznatky, ktoré použijú v živote a v ďalšom štúdiu. Poznamenal, že k celému procesu budú okrem odborníkov a učiteľov prizvaní aj žiaci druhého stupňa základných a stredných škôl. "Teraz sa začne na ministerstve školstva prípravný proces zmien v obsahu vzdelávania, v tom najideálnejšom scenári ukončia prví absolventi základné školy podľa nového kurikula na celom území Slovenska až v roku 2035," povedala Hapalová.
      

Základom zmien bude podľa Hapalovej presun ťažiska z odovzdávania vedomostí na rozvoj komplexných spôsobilostí žiakov. Na úrovni štátneho kurikula budú nastavené vzdelávacie ciele a základné učivo, ktoré sa budú zameriavať na rozvíjanie jednotlivých gramotností. Do obsahu vzdelávania budú zaradené aj oblasti týkajúce sa globálnych výziev s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, finančnej gramotnosti, digitálnych zručností či environmentálneho vzdelávania. Podľa Hapalovej budú ciele a obsah vzdelávania v štátnom vzdelávacom programe stanovené v rámci väčších časových celkov a budú vymedzené pre vzdelávacie oblasti s väzbou na konkrétne vedné odbory a predmety.
      

Okrem postupnej realizácie zmien v školstve bude podľa Hapalovej nevyhnutné zabezpečiť pedagógom čas na stabilizáciu situácie. Garanciou je harmonogram, ktorý ráta so zapojením škôl do procesu až v neskoršom období. Jedným z podporných opatrení bude vznik regionálnych centier mentorov. Postupne by malo vzniknúť 40 centier, prvé dve z nich v Martine a Rožňave budú otvorené v budúcom školskom roku. "Považujeme za kľúčové, aby pedagógovia pochopili zmysel a význam zmien, osvojili si ich a začali aplikovať v práci so žiakmi. Aby nezostali na papieri, ale boli pretransformované do reálnej praxe," vysvetlil Péter Urbán z odboru kurikula a inovácií vo vzdelávaní z rezortu školstva.
      

Zmeny v obsahu vzdelávania pripravovali odborníci, analytici a ľudia z praxe, ktorí sa opierali o výskumy a analýzy vzdelávacieho systému. "V priebehu júna bolo otvorené prihlasovanie do ústredných kurikulárnych komisií a poradných orgánov ŠPÚ, do ktorých sa prihlásilo takmer 300 odborníkov, ktorí sa na príprave zmien budú podieľať," povedala Hapalová s tým, že bol zriadený aj žiacky poradný orgán.
      

Novú štruktúru štátom stanovených vzdelávacích štandardov ŠPÚ overuje na 25 pilotných školách na celom Slovensku. Overovanie sa bude vyhodnocovať od júla a bude slúžiť na nastavenie systému podpory pre vedenie škôl a pre učiteľov pri zavádzaní plánovaných zmien.        

Zdieľať na facebooku