Zamestnávatelia očakávajú od zamestnancov viacjazyčnosť, tvrdí nemecké veľvyslanectvo

Zamestnávatelia očakávajú od svojich zamestnancov viacjazyčnosť.
Zamestnávatelia očakávajú od svojich zamestnancov viacjazyčnosť. / Foto: Bigstock

Bratislava 9. mája (TASR) – Zamestnávatelia očakávajú od svojich zamestnancov viacjazyčnosť. V súvislosti s avizovanou liberalizáciou pri výučbe cudzích jazykov na základnej škole to uviedlo nemecké veľvyslanectvo na Slovensku. Rozhodnutie dať školám možnosť ponúkať popri angličtine opäť aj iné cudzie jazyky ako povinný prvý cudzí jazyk, považuje nemecké veľvyslanectvo zároveň aj za správny krok. 
      

Ovládanie každého ďalšieho jazyka zvyšuje podľa veľvyslanectva schopnosť rozumieť svetu, dokázať ho žiť a spoluvytvárať. Podľa veľvyslanectva aj na Slovensku očakávajú zamestnávatelia od svojich zamestnancov viacjazyčnosť. "Momentálne platí, že odborná pracovná sila je na Slovensku nedostatkovým tovarom a odborná sila s príslušnou znalosťou cudzieho jazyka už úplne. Podniky, ktoré si to môžu dovoliť, preto ponúkajú svojim zamestnancom jazykové vzdelávanie, alebo do tohto musia uchádzači o zamestnanie investovať svoj čas a vlastné peniaze," poznamenalo veľvyslanectvo.
      

"Rozhodnutie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) dať školám možnosť ponúkať popri angličtine opäť aj iné jazyky ako prvý cudzí jazyk, považujeme za správny prvý krok," uviedlo veľvyslanectvo. Podľa neho sa na silnom postavení angličtiny, ktoré sa vybudovalo v posledných rokoch, nič nezmení. "Podstatné je, že potreba vyučovania ostatných cudzích jazykov, ktorá tu je, bude primerane pokrytá," dodalo veľvyslanectvo. Zároveň doplnilo, že je potrebné pouvažovať nad tým, či by sa nedalo posilniť aj postavenie výučby druhého cudzieho jazyka. 
      

Od nového školského roka 2019/2020 dôjde na základných školách k liberalizácii výučby cudzích jazykov. Kým doteraz bola výučba angličtiny povinná, od septembra budú mať žiaci a ich rodičia možnosť vybrať si ako prvý cudzí jazyk iný, ako je angličtina. "Tí, ktorí si doteraz vyberali a chcú naďalej vyberať angličtinu, môžu si ju vyberať. Takisto aj zo strany školy nie je to povinnosť otvoriť triedu s iným jazykom, keď si to len jeden žiak zaželá," povedala Lubyová s tým, že týmto sa otvára len možnosť, aby sa niektorí žiaci začali učiť iný jazyk ako anglický už na prvom stupni základnej školy. 
      

Potvrdila však, že v tom prípade bude výučba anglického jazyka pre týchto žiakov povinná na druhom stupni základných škôl. "Angličtinu v priebehu základnej školy bude mať každý. Ale ten, kto ešte chce na dobrej úrovni zvládnuť aj druhý cudzí jazyk, bude mať možnosť urobiť to tým, že si na prvom stupni zvolí iný cudzí jazyk," vysvetlila šéfka rezortu školstva. Na výber bude nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk.   

Zdieľať na facebooku