Mladí vedci vyrazili do škôl, oživujú klasické hodiny

  Zdroj: Bigstock

Bratislava 19. októbra (TASR) - Slovenská akadémia vied (SAV) spustila projekt, v rámci ktorého mladí vedci z laboratórií či knižníc zamierili do škôl. Na klasických hodinách dejepisu, chémie a fyziky nahrádzajú učiteľov.


"Študenti sa pýtali napríklad na škodlivosť plastového odpadu a ako sa ho zbaviť, či prečo a ako sa z fliaš uvoľňujú toxické látky. Zaujímalo ich, či je možné vytvoriť plast, ktorý sa v prírode rozloží bez negatívnych vplyvov. Vysvetlil som im, že možné to je a práve takémuto výskumu sa venuje ústav, v ktorom pracujem," povedal Michal Procházka z Ústavu polymérov SAV, ktorý je zároveň jedným zo zakladateľov Iniciatívy mladých vedcov na SAV. Do vznikajúcej platformy sa postupne prihlásilo takmer 200 doktorandov a vedeckých pracovníkov, ktorí prichádzajú s návrhmi a riešeniami a zároveň chcú na akadémiu prilákať ďalších mladých výskumníkov. Prvou aktivitou je návšteva škôl a tým priame zapojenie do vzdelávacieho systému.
Člen predsedníctva SAV Martin Venhart sa vrátil po pôsobení v zahraničí na Slovensko. Ako uviedol, študentom sa snažil ukázať príležitosti, ktoré SAV ponúka. "Považujem za veľmi dôležité, aby mladí ľudia strávili isté obdobie v zahraničí a následne priniesli skúsenosti domov a využili ich k prospechu všetkých, a tak aj samých seba," povedal.
Vedci na svojej Radshow navštevujú žiakov posledných ročníkov základných škôl a stredoškolákov. Projektom sa chce SAV viac približovať verejnosti, zdôrazňovať potrebu vedeckého bádania pre prax a učiť žiakov kriticky myslieť. V rámci prvého výjazdu absolvovali vedci deväť vyučovacích hodín v školách vo Zvolene, Krupine a Banskej Štiavnici. S návštevami škôl budú pokračovať.

Zdieľať na facebooku