SR prispieva k príprave dohovoru o vzájomnom uznávaní vysokoškolského štúdia

 Výbor pre prípravu svetového Dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolského vzdelávania absolvoval od 28. do 30. júna štvrté zasadnutie v sídle organizácie v Paríži.
Výbor pre prípravu svetového Dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolského vzdelávania absolvoval od 28. do 30. júna štvrté zasadnutie v sídle organizácie v Paríži. / Foto: Big Stock

Bratislava 1. júla (TASR) – Výbor pre prípravu svetového Dohovoru UNESCO o uznávaní vysokoškolského vzdelávania absolvoval od 28. do 30. júna štvrté zasadnutie v sídle organizácie v Paríži. Slovensko po tretí raz zastupovala odborníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zaoberajúca sa národným systémom kvalifikácií, kvalifikačným rámcom SR a problematikou overovania odbornej spôsobilosti pre inštitúcie, ktorým boli vydané oprávnenia na vykonávanie skúšok v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní. TASR o tom informoval rezort školstva.
Podľa svetového Dohovoru UNESCO o uznávaní kvalifikácie vysokoškolského vzdelávania je uznanie zahraničnej kvalifikácie morálnou povinnosťou voči každému jednotlivcovi, ktorý za ňou stojí, čo zároveň prispieva aj k vytvoreniu viac inkluzívnych spoločností.
"Keď ide mladý človek do zahraničia za účelom štúdia, porovnáva sa, čo študoval doteraz, aké sú jeho dosiahnuté vzdelávacie výstupy alebo či je vôbec na zvolené štúdium spôsobilý. Dôvodom neúspechu či potreby opakovania častí štúdia môže byť práve podstatný rozdiel obsahu, pre ktorý sa štúdium nakoniec dá zvládnuť iba za sťažených podmienok. Svetový dohovor bude slúžiť práve na to, aby špecifiká individuálnych vzdelávacích systémov prestali byť v tomto smere prekážkou," objasnilo ministerstvo.
Svetový dohovor UNESCO by mal podľa jeho informácií prispieť k zlepšovaniu mobility a spolupráce všetkých aktérov vysokoškolského vzdelávania a zároveň doplniť a posilniť už existujúce regionálne dohovory na túto tému. V Európe ide o Lisabonský dohovor z roku 1997, ktorý SR ratifikovala v roku 1999. Pre slovenských študentov by takýto globálny dohovor značne zjednodušil prístup k mimoeurópskemu štúdiu.
"Ak by sa slovenskí absolventi rozhodli ísť študovať alebo pracovať napríklad do Japonska, Indie, Číny či do Brazílie, tak cesta by bola pre nich v tomto smere otvorená. Je to významný a ambiciózny cieľ," hovorí MŠVVaŠ SR.
Ministerstvo zdôraznilo aj výzvy pri príprave dohovoru v podobe nových technológií vo vzdelávacom procese. Do úvahy sa musia brať najmä nimi prinesené zmeny vo vzdelávacích systémoch a ich nové a netradičné metódy a formy - napríklad získanie kvalifikácie či certifikátu alebo diplomu pomocou on-line kurzov.
"Momentálne rokujeme aj o spôsoboch, ako takéto vzdelanie uznať, aby sa jednoznačne odlíšili dôveryhodné kvalifikácie od tých, ktoré nespĺňajú požiadavky jednotlivých štátov alebo univerzít na národnej úrovni. Ak by bol však takýto kurz u nás alebo v rámci danej krajiny akreditovaný ako súčasť vysokoškolského programu, tak by sa dal považovať za rovnocenný," uzavrel rezort školstva.
Podľa schváleného harmonogramu by svetový dohovor mal byť prijatý na 40. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO na jeseň 2019.

Čítajte viac o téme: Štúdium v zahraničí
Zdieľať na facebooku