Výsledky maturít 2015: Ktoré stredné školy uspeli najlepšie?

Výsledky písomných maturít 

 

Rozhodovanie o výbere strednej školy je dôležitou udalosťou v živote mladého človeka, pri ktorom je potrebné zvažovať viacero kritérií. Jedným z najdôležitejších by mala byť aj úspešnosť stredoškolákov pri maturitných skúškach. Pozrite si aktuálny rebríček stredných škôl podľa priemernej úspešnosti maturantov v jednotlivých regiónoch. Ktoré z nich sú v roku 2015 tie najlepšie?

Spolu 46 583 maturantov písalo od 17. do 20. marca 2015 testy z vyučovacích jazykov a matematiky. Hoci maturanti vedeli výsledky písomných maturít už v máji, oficiálne ich Ministerstvo školstva zverejnilo až teraz. Najlepšie sa z predmetov slovenský jazyk a literatúra umiestnilo Gymnázium M.R. Štefánika v Novom Meste nad Váhom a z matematiky Gymnázium Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. 

 

Výsledky z externých maturít zo slovenského jazyka a literatúry

 

 

Výsledky z externých maturít z matematiky

 

Kompletné výsledky jednotlivých škôl nájdete na stránke NÚCEM.

 

Žiaci, ktorí neuspeli v externej časti maturitnej skúšky v riadnom či náhradnom termíne, môžu využiť opravný termín. Naplánovaný je v čase v termíne 3. – 8. septembra 2015.

 


 

Zdroj: NÚCEM 

Zdieľať na facebooku