Čo je rodina v ohrození a čo jej k spokojnosti chýba?

Rodinám v ohrození sa venuje aj občianske združenie Návrat.
Rodinám v ohrození sa venuje aj občianske združenie Návrat. / Foto: reprofoto YouTube

Pre každé dieťa je najlepšie, ak môže bezpečne vyrastať vo svojej rodine – s mamou, otcom, starými rodičmi, súrodencami, tetami, bratrancami. Nie vždy je to však také jednoduché. Sanácia (pomoc rodinám v ohrození) je príležitosťou, ako prispieť k tomu, aby rodina mala čo najväčšie šance „na prežitie".


Sanáciou nazývame terénnu sociálnu prácu s rodinou, ktorá sa ocitla v nepriaznivej životnej situácii. Občianske združenie Návrat sa venuje práve tejto činnosti. Pozornosť jeho pracovníkov sa zameriava nielen na ohrozené dieťa, ale na celú jeho (širšiu) rodinu. Pravdou je, že len ťažko sa dopredu odhaduje, v ktorej rodine bude sanácia úspešná. "Naučili sme sa nerobiť predčasné závery a mať sa na pozore pred zaužívaným myšlienkovým stereotypom. To, akým spôsobom bude rodina reagovať – či už na ťažkú životnú situáciu alebo na ponuku pomoci, je ovplyvnené jej sociálnym postavením a spôsobom života i prostredím, v ktorom žije," hovorí Anna Kratochvílová z občianskeho združenia Návrat.

 

V Návrate pracujú v sanácii s troma veľkými skupinami detí, ktoré sú:

  • ohrozené zanedbávaním starostlivosti zo strany rodičov,
  • objavujú sa u nich výchovné ťažkosti alebo
  • žijú mimo svojej pôvodnej rodiny.


Cieľom včasnej intervencie do situácie rodiny je pokúsiť sa odvrátiť ohrozenie dieťaťa a pomôcť zvládnuť výchovné ťažkosti a problémy odstránením ich spúšťačov. U detí, ktoré už boli vyňaté z rodinného prostredia potom prispieť k tomu, aby táto situácia trvala iba nevyhnutnú a čo najkratšiu dobu. Pretože, povedané jednoducho, život mimo rodiny a bez vzťahov deti ohrozuje.

 

Čítajte viac o téme: Rodina
Zdieľať na facebooku