Viac ako 45-tisíc stredoškolákom sa blíži maturita

  Foto: Bigstock

Celkovo 45 358 žiakov zo 726 stredných škôl bude budúci týždeň skladať prvú časť maturitnej skúšky. NÚCEM pre nich pripravil 17 druhov testov podľa jednotlivých predmetov a úrovní, 15 druhov zvukových nahrávok pre testy z cudzích jazykov na klasickú papierovú maturitu i jej elektronickú formu.


Tento školský rok (2015/2016) je v poradí už dvanástym rokom, v ktorom sa uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Žiaci budú písať jednotlivé testy v priebehu utorka až piatka  budúceho týždňa.

Prvým bude test zo slovenského jazyka a literatúry, a to 15. marca. V stredu, 16. marca, bude nasledovať povinný cudzí jazyk, vo štvrtok matematika. V piatok, 18. marca, napíšu žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským či ukrajinským test z maďarského jazyka a literatúry a ukrajinského jazyka a literatúry.


Na maturitu sa celkovo prihlásilo 45 358 žiakov zo 726 stredných škôl. Najviac žiakov, a to až 42 600, je prihlásených na test zo slovenského jazyka a literatúry. Z maďarského jazyka a literatúry bude maturovať 1 858 žiakov a ukrajinského jazyka a literatúry 21 žiakov. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským bude 1 864 žiakov maturovať z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. Matematiku ako voliteľný predmet si vybralo 6 790 maturantov.

Z cudzích jazykov k tým najpočetnejším patrí maturita z anglického jazyka, vybralo si ju 37 052 maturantov, nasleduje maturita z nemeckého jazyka, ktorú si vybralo 5 626 maturantov. Tretím v poradí je ruský jazyk s 861 maturantmi. Cudzím jazykom s najnižším počtom prihlásených maturantov je taliansky jazyk s počtom 7 maturantov.

 

Na regulárny priebeh maturít bude na školách dohliadať externý dozor vo forme predsedov predmetových a školských maturitných komisií. Riaditelia škôl si samotné testy prídu prevziať vždy v deň konania externej časti maturitnej skúšky z daného predmetu na príslušné distribučné miesto podľa harmonogramu. Správnosť a neporušenosť obsahu zásielky po jej prekontrolovaní potvrdia riaditeľ školy, ako i pracovník odboru školstva okresného úradu svojím podpisom. Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov budú vyhlásené už tradične prostredníctvom Slovenského rozhlasu.

 

Elektronická maturita prebehne približne na 150 školách. Presný počet škôl i žiakov bude známy v deň konania samotnej skúšky, keďže pre túto formu sa žiak môže rozhodnúť i tesne pred termínom.

V rámci E-Maturity NÚCEM zrealizoval v 171 školách generálnu skúšku. Tú počas dvoch týždňov 16. – 18. a 23.  – 25. februára 2016 absolvovalo 4 525 žiakov. „Samotná generálna skúška prebehla bez vážnych problémov a podľa našich očakávaní“, zhodnotila jej priebeh zastupujúca riaditeľka NÚCEM-u Ivana Pichaničová.

 

Zmenou oproti minuloročnej maturite je predĺženie času na riešenie testov zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút a z matematiky
zo 120 na 150 minút.

 

Ďalšia novinka sa dotne žiakov bilingválnych štátnych škôl. Približne 2 000 žiakov absolvuje 13. apríla 2016 generálnu skúšku z druhého cudzieho vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti. Súčasní štvrtáci si tak overia svoje vedomosti, no ich spolužiaci z tretích ročníkov už túto skúšku vykonajú ako ostrú v školskom roku 2016/2017.

Ako úspešne maturanti zložili prvú časť maturity sa dozvedia 4. mája 2016,  kedy NÚCEM školám sprístupní oficiálne výsledky v elektronickej forme pre stiahnutie do školských informačných systémov. Najneskôr 6. mája 2016 na školy zašle oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe.

 

Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 12. – 15. apríla 2016. Opravný termín sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2016. Presné harmonogramy budú zostavené v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný a opravný termín z jednotlivých predmetov.

 

Viac informácií k maturite nájdete aj na nucem.sk a etest.sk.Zdroj: Ministerstvo školstva SR
Čítajte viac o téme: Maturity 2015/2016
Zdieľať na facebooku