Do ulíc vyšlo 2 200 dobrovoľníkov so žltými pokladničkami Hodiny deťom

  ZG

Bratislava, 4. 12. 2015 Viac ako 2 200 dobrovoľníkov bude dnes v uliciach 120 miest a obcí Slovenska zbierať príspevky pre  Hodinu deťom.  Zbierku slávnostne odštartoval prezident  Andrej Kiska, ktorý včera prijal zástupcov  Nadácie pre deti Slovenska. Ako prvý vhodil príspevok do pokladničky a takto symbolicky vyjadril podporu charitatívnej zbierke Hodina deťom. Vyzbierané peniaze budú použité na podporu organizácií pracujúcich  s deťmi. Zbierka v uliciach prebieha už deviatykrát.

 

Dobrovoľníci  zbierky Hodina deťom budú označení  výraznou visačkou na žltej šnúrke s názvom zbierky, registrovým číslo zbierky 000-2015-020180 a dátumom 4. 12. 2015. Každá skupina  bude mať  riadne označené neotvárateľné pokladničky a žlté tašky s nápisom Hodina deťom. Prispievateľom budú pripínať žlté odznaky s Hugom, maskotom Hodiny deťom. Každá pokladnička musí byť zo zákona označená názvom organizácie, nápisom  „Verejná zbierka“ a evidenčným  číslom. Organizácia je povinná informovať o realizovaní zbierky na svojom webe. Zbierku je možné preveriť v registri zbierok www.vs.sk.

 

Počas celého dňa sa budú pohybovať skupinky označených dobrovoľníkov v uliciach, obchodných centrách a reťazcoch. Dobrovoľníkmi sú najmä študenti stredných škôl a partnerských organizácií Domka, Slovenský skauting a Mládež Slovenského Červeného kríža. Všetky vyzbierané peniaze  budú po spočítaní odoslané na účet verejnej zbierky, ktorý je riadne zaregistrovaný v registri zbierok. Ako budú  peniaze zo zbierky Hodina deťom použité, môžu darcovia sledovať prostredníctvom online portálu na webovej stránke: nds.nds.sk.

 

Hodina deťom pripravuje aj tradičný benefičný galaprogram, ktorý odvysiela  RTVS na Jednotke 19. decembra o 20.20. Diváci sa môžu tešiť na napínavé stávky známych osobností, ktoré siahnu za hranice svojich možností a dokážu tak, čo všetko sú ochotné urobiť pre deti. V premiére zaznejú nové piesne skupiny Peter Bič Project, Pavla Hammela, Roba Opatovského a  Sama Tomečka. Okrem toho nebudú chýbať ani vystúpenia umelcov spolu s deťmi podporenými Hodinou deťom.

 

Čistý výnos minulého ročníka verejnej zbierky Hodina deťom dosiahol výšku 256 526,84 eur. Túto sumu Nadácia pre deti Slovenska rozdelila medzi 50 projektov zameraných na podporu detí a mladých ľudí. Najväčší podiel finančných prostriedkov bol použitý na podporu projektov terénnej sociálnej práce v nízkoprahových zariadeniach a rôznych klubových a voľnočasových aktivít.

Zdieľať na facebooku