Výsledky testovania PISA 2018: prečo sme pozadu?

Výsledky testovania žiakov 2018 vysielajú viacero signálov, na ktoré by sme mali reagovať.
Výsledky testovania žiakov 2018 vysielajú viacero signálov, na ktoré by sme mali reagovať. / Foto: Bigstock

Autormi komentára sú Juraj Hipš a Vladimír Šucha, odborníci PS/SPOLU pre vzdelávanie

 

V decembri 2019 boli zverejnené výsledky pravidelného medzinárodného testovania žiakov PISA za rok 2018, ktoré nám hovoria, že hoci sme dosiahli mierne zlepšenie v matematike a dotiahli sme sa na priemer OECD, v oblastiach čitateľskej a prírodovednej gramotnosti stále výrazne zaostávame a vo všetkých oblastiach pozorujeme dlhodobo klesajúci trend. Aby sme však vedeli, ako sa pohnúť ďalej a situáciu zlepšiť, potrebujeme lepšie porozumieť, čo tento stav spôsobuje.

 

Akí dobrí sú naši najlepší

Jednou zo základných otázok je, ako vyzerá rozloženie skóre našich žiakov v porovnaní so svetom a v čase. Je napríklad problém v tom, že naši najlepší žiaci nie sú takí dobrí ako top žiaci v iných krajinách?

 

Na toto porovnanie nám môžu poslúžiť dva ukazovatele. Prvým z nich je priemerné skóre skupiny žiakov na vrchole rebríčka (95. percentil) a skupiny na konci rebríčka (5. percentil). Vo všetkých troch oblastiach platí, že horných 5 % našich žiakov zaostáva za hornými 5 % žiakov OECD oveľa menej ako žiaci s najhoršími výsledkami. V matematike naši najlepší žiaci dokonca dosahujú lepšie výsledky než najlepší v OECD.

 

V čitateľskej gramotnosti naši top žiaci síce neprekonávajú priemer OECD, ale doťahujú sa naň. Dosiahli skóre 623 bodov, čo je 96,6 % výsledku najlepších v OECD (645 bodov). Žiaci s najhoršími výsledkami pritom dosahujú len 91,6 % výsledku (skóre 291 bodov voči 318). V skratke – rozdiely medzi našimi najšikovnejšími a najmenej výkonnými žiakmi sú veľké a ťažkosti máme najmä pri vzdelávaní slabších žiakov. Analýza OECD navyše ukazuje, že pri pohľade na dlhodobý trend pozorujeme podstatne väčší pokles vo výsledkoch slabších žiakov v porovnaní s najlepšími.

 

Koľko je najlepších a koľko v rizikovej skupine

Druhý dôležitý ukazovateľ je podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň znalostí, nachádzajú sa teda v rizikovej skupine.[1] Najnižšie percento ohrozených žiakov pozorujeme v oblasti matematickej gramotnosti. Základy matematiky chýbajú približne štvrtine žiakov a podobný je aj priemer OECD. Pri čitateľskej a prírodovednej gramotnosti sú však čísla alarmujúce – bez základnej zručnosti je takmer tretina žiakov (31,4 % a 29,3 %), čo je výrazne nad priemerom OECD a opäť nás stavia na koniec rebríčka. Vyšší podiel rizikových detí v čitateľskej gramotnosti má z  krajín OECD už len Čile, Mexiko a Kolumbia. Oproti roku 2009, keď bolo v rizikovej skupine približne 20 % detí, sa podiel výrazne zvýšil. Tento trend potrebujeme čo najskôr zvrátiť.

 

 

Výsledky PISA 2018 - percento žiakov v rizikovej skupine

 

Pri pohľade na percentá našich žiakov, ktorí, naopak, dosahujú top úroveň (teda dosiahnu skóre vyššie ako hranica definovaná OECD), pozorujeme podobný trend. V matematike sme na úrovni priemeru OECD – do najvyššej znalostnej úrovne sa dostalo približne 11 % žiakov. Naopak, v čitateľskej gramotnosti máme v top skupine výrazne nižšie percento žiakov ako v OECD (v čítaní 4,6 % na Slovensku voči 8,7 % v OECD). Tento podiel sa však na rozdiel od rizikových žiakov v čase výrazne nezmenil, čo podporuje záver, že naše zhoršujúce sa výsledky súvisia najmä s nižšou úrovňou vzdelania medzi slabšími žiakmi.

 

Výsledky PISA testovania - percento žiakov

 

Čo z toho vyplýva

Hoci analýza percentilov a bodov sa môže javiť ako príliš technická, môže odhaliť užitočné zistenia. V slovenských výsledkoch totiž pozorujeme konzistentné rozdiely medzi slabšími a lepšími žiakmi. Neexistuje dôvod, prečo by žiaci v jednej krajine mali mať prirodzene lepšie schopnosti ako inde. Príčiny môžeme hľadať vo vzdelávacom systéme a v jeho schopnosti vzdelávať deti zo slabého socioekonomického prostredia, ktoré majú horšie materiálne podmienky doma či menej podpory v učení zo strany rodiny. Práve žiaci z tohto prostredia tvoria neúmerne veľkú časť žiakov v rizikovej skupine. Faktorov, ktoré môžu spôsobovať túto dynamiku, je veľa a je dôležité lepšie ich pochopiť.

 

V koalícii PS/SPOLU vidíme riešenie hlavne v učiteľoch a učiteľkách. Ich schopnosť obmieňať či spestriť učivo a posúvať žiakov s rôznou úrovňou znalosti je úplne kľúčová a zaslúžia si v nej väčšiu podporu. Väčšia dostupnosť asistentov na školách môže v tomto smere nepochybne pomôcť, podobne ako širšia škála riešení na pomoc žiakom zo znevýhodneného prostredia.

 

Rozdiely medzi lepšími a horšími žiakmi sú prirodzené a nájdeme ich všade. Dôležité je však uvedomiť si tri zásadné zistenia:

1) Tieto rozdiely sú na Slovensku väčšie než v okolitých krajinách.

2) Zásadný vplyv na výsledky má finančné zázemie rodiny žiaka alebo žiačky. 

3) Na Slovensku je štvrtina až tretina žiakov vo veku 15 rokov funkčne negramotných.

 

V koalícii PS/SPOLU sme presvedčení, že tieto zistenia vyžadujú jasnú reakciu a zásadné zmeny vo vzdelávacom systéme. Výsledky PISA testov nás utvrdzujú v tom, že sa potrebujeme pustiť do nich – do riešení pre férové Slovensko.

 

[1] Top úroveň = úroveň 5 a 6 podľa kategorizácie OECD (viac ako 626 bodov pri čítaní, 607 v matematike, 633 v prírodovede); menej než základná úroveň = nižšie ako úroveň 2 (menej ako 407 bodov pri čítaní, 420 v matematike, 410 v prírodovede).

Zdieľať na facebooku