Vrcholoví manažéri radia mladým ľuďom

Záujem učiť sa a flexibilitu si na mladých ľuďoch vrcholoví manažéri cenia.
Záujem učiť sa a flexibilitu si na mladých ľuďoch vrcholoví manažéri cenia. / Foto: Pexels

Čo považujú vrcholoví manažéri u mladých ľudí za dôležité? Prečo si niekoho vyberú do zamestnania a iného nie?

 

Možno ste sa už stretli s pojmami millennials alebo generácia Y. Väčšinou sa používa tento názov pre generáciu mladých ľudí  narodených v rokoch 1985 až 2000. Pri jednotlivých rokoch neexistuje stopercentná zhoda, sú experti, ktorí Generáciu Y posúvajú až do rokov 1983 – 1996, iní zase do rokov 1979 - 1991. Český sociológ Stanislav Biler uvádza, že deti generácie Y boli narodené približne v rokoch 1980-1997 až 2000. Viaceré zdroje však  považujú týchto ľudí za veľmi sebavedomých, ktorí majú na seba vysoké nároky. Iné im zase vyčítajú narcizmus, lenivosť a konzumný spôsob života. Takmer všetci si však veľmi dobre uvedomujú, že vzdelanie otvára bránu do lepšej budúcnosti. A je to aj spôsob, ako si predĺžiť mladosť. Preto až 85% tínedžerov vo veku 12 až 15 rokov a 78 % 16 až 19 ročných plánuje po skončení štúdia na strednej škole pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Viac ako polovica (53 %) chce hneď po skončení štúdia ostať na Slovensku a začať pracovať. Tí ostatní si chcú ešte užívať, pracovať alebo študovať v zahraničí, prípadne aspoň rok cestovať. V súčasnosti však už nestačí mať len skončenú vysokú školu a absolvovať niekoľko študijných pobytov v zahraničí. Potrebné je aj niečo navyše.

 

Pozrime sa teda, čo radia vrcholoví manažéri mladým ľuďom. Na čo by nemali zabúdať?

 

Začnite s praxou čo najskôr

Vysoká škola je dôležitá pre vzdelanie a kultúru, ale pre dnešný trh práce väčšinou študentov dostatočne nepripraví. Veľa študentov má titul, ale nie sú pripravení pracovať v konkrétnych podmienkach. A práve preto je potrebné začať s praxou veľmi rýchlo. Študenti, ktorí v priebehu štúdia vystriedali štyroch a viac zamestnávateľov, sa určite skôr zamestnajú. Využívať môžu rôzne víkendové alebo letné brigády, ale mnohí pracujú aj popri štúdiu niekoľko hodín týždenne. Mnohí vrcholoví manžéri práve tento spôsob prípravy na budúcnosť považujú za veľmi vhodný a ich skúsenosti sa jednoznačne zhodujú v tom, že práve títo študenti sa zamestnali podľa vlastných predstáv a sú spokojní.

 

Pohybujte sa v prostredí, kde sa dá veľa naučiť

Schopnosť učiť sa je tou najlepšou cestou ku kariérnemu rastu. V prostredí, v ktorom sa všetko rýchlo mení, je obrovskou výhodou, keď mladí ľudia sa túžia neustále učiť nové veci. Schopnosť učiť sa je tak veľmi potrebná po celý život. Dnes už vôbec nestačí ukončiť nejakú školu. Učiť sa je potrebné celý život. Táto schopnosť pomáha udržať si zamestnanie a prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam. Je to dôležitý kľúč pre udržanie si kariérnej istoty. Podľa výskumov  93 percent mladých ľudí chce neustále rozvíjať svoje schopnosti a štyria z piatich hovoria, že mať možnosť naučiť sa novú zručnosť je hlavným faktorom pri výbere práce. Toto je veľká výzva pre zamestnávateľov a tí by sa mali snažiť vytvárať také prostredie, ktoré mladých ľudí motivuje a ktoré je natoľko inšpiratívne, že sa stále dá v ňom niečo nové naučiť.

 

Prijímajte zmeny s nadšením a využívajte výhody, ktoré ponúkajú technológie

Nie je žiadnym tajomstvom, že model jedného zamestnania na celý život už nefunguje. Dnes sa už vie, že 65 percent detí, ktoré sú dnes na prvom stupni základnej školy, budú vykonávať pracovné pozície, ktoré dnes ešte neexistujú. Z toho vyplýva, že nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti, budú sa musieť ľudia učiť neustále nové veci. Niektoré pracovné pozície budú ovplyvnené automatizáciou a robotizáciou, budú vznikať nové pozície, ktoré je však dnes ťažké predvídať. Isté je však to, že schopnosť prispôsobovať sa a učiť sa bude pre veľa ľudí istotou, že si udržia zamestnanie aj v neustále meniacom sa prostredí. Dnes vieme ešte aj to, že mnoho pracovných príležitostí sa bude vyskytovať vo vedeckých, technologických, inžinierskych a matematických odboroch. Rozšírená automatizácia ovplyvní predovšetkým ženy, pretože práve tie sú často zamestnané v pomaly rastúcich alebo spomalených odvetviach a naopak sú nedostatočne zastúpené v oblastiach, ako je výpočtová technika a technológie.

 

Nájdite si niečo, na čom vám záleží a skúste to prepojiť so svojou prácou

Súčasným mladým ľuďom záleží na spoločnosti a na tom, ako by jej mohli pomôcť a tieto hodnoty hľadajú aj u svojich zamestnávateľov. Mnohí mladí ľudia hovoria, že je pre nich veľmi dôležité pracovať pre zamestnávateľa, ktorý je spoločensky zodpovedný a zdieľa ich hodnoty. Niektorí dokonca tvrdia, že pri výbere povolania je rovnako dôležité ako výška platu aj to, či firma pomáha vytvárať lepší svet. Dnešným mladým ľuďom už začína záležať na tom, čo vlastne robia a v budúcnosti sa to bude len zvyšovať. Budúci zamestnávatelia sa musia už teraz pripravovať na to, že mnohí ľudia sa u nich zamestnajú len pod podmienkou, že je všetko v súlade s hodnotami sveta.

 

Ľudia, ktorí sú v živote šťastní, pracujú kvalitnejšie

Tí najinšpiratívnejší ľudia sú tí, ktorí majú vyvážený a zaujímavý život aj mimo práce. Netýka sa to len vzťahov, ale zaujímavých koníčkov, ktoré vykonávajú mimo práce. Mladí ľudia by si toto mali uvedomiť a vyhľadávať rôzne možnosti budúceho zamestnania, stretávať sa s ľuďmi, ktorí majú iné povolanie ako ich rodičia a objavovať nové kultúry.

 

Vrcholoví manažéri už dnes tušia, že v budúcnosti bude vytvorených množstvo pracovných príležitostí, o ktorých dnes ani netušíme, ale vyžiada si ich trh. Mladí ľudia budú čeliť obrovským výzvam. Do spoločnosti sa zaradia správne a pre firmy budú obrovským prínosom hlavne vtedy, keď zamestnávatelia dokážu rešpektovať faktory, ktoré myslenie a túžby generácie Y charakterizujú.

Čítajte viac o téme: Absolventi
Zdieľať na facebooku